Hyödynnä ryhmäalennus!

Koulutusohjelmassa 2000 euron ryhmäalennus saman organisaation 2. jne henkilölle. Ryhmäalennus on voimaassa ohjelman hakuajan päättymiseen saakka.

Ryhmässä osallistuminen kannattaa: uusien oppien ja kehittämisideoiden soveltaminen ja käytäntöön vieminen omassa organisaatiossa tehostuu, kun niitä toteuttamassa on innostunut pieni ryhmä!

Perushinta

Koulutusohjelman (80 op) perushinta on 27 400 eur + alv, yhteensä 33 976 eur.
Tätä hintaa sovelletaan silloin, kun osallistujalla ei ole lainkaan aiempia Public EMBA –kokonaisuuteen soveltuvia opintoja ja hän hankkii kaikki valinnaiset opinnot (30 op) Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjottimelta.

Hinta sisältää ohjelman oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen ja tehtävät, kehittämistehtävän ja sen ohjauksen, koulutus- ja oheismateriaalin sekä ruokailut kotimaan lähikoulutuspäivinä. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista sekä ruokailukuluista mahdollisten kotimaan internaattien aikana.

Valinnaisten opintojen vaikutus hintaan

Valinnaisiin opintoihin (30 op) soveltuvat myös muut yliopistolliset täydennyskoulutukset kuin Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonta. Nämä koulutukset hinnoittelee ja laskuttaa kunkin koulutuksen järjestäjä. Esimerkiksi avoimen yliopiston opintopisteen hinta on tällä hetkellä 15 euroa.

Aiempien opintojen vaikutus hintaan

Mikäli osallistuja hyödyntää valinnaisissa opinnoissa maksimimäärän aiempia opintoja (30 op), on koulutuksen hinta 16 900 eur + alv, yhteensä 20 956 eur.

Mikäli osallistujalla on tämän lisäksi suoritettuna EMBA-kehittämistehtävän korvaava laaja tutkielma (esim. PD-koulutuksen projektityö), on koulutuksen hinta 15 400 eur + alv, yhteensä 19 096 eur.

Pyydä laskelma koulutuksen hinnasta

Ota meihin yhteyttä! Opintopisteytämme aiemmat suorituksesi, ehdotamme valinnaisia opintoja ja teemme sen pohjalta hintalaskelman Public EMBA -opinnoillesi.

Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa.

Laskutus

Tavallisimmin koulutus laskutetaan lukukausittain viidessä tasaerässä. Koulutuksen alkaessa kunkin osallistujan kanssa solmitaan koulutussopimus, jossa on mahdollista sopia myös tästä poikkeavasta maksuaikataulusta.

Täytä hakulomake!