Public EMBA -ohjelman kehittämistehtävä on 20 opintopisteen laajuinen käytännönläheinen tutkielma, jonka tarkoituksena on lähikoulutuspäivistä, välitehtävistä, kirjallisuudesta ja muista lähteistä saadun tiedon systemaattinen soveltaminen omaan työhön, työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön.

Kehittämistyön aiheeksi valitaan oman osaamisen tai oman työn kannalta olennainen kehittämishaaste tai ratkaistava kysymys. Kehittämistehtävän edistymistä tukee yliopiston nimeämä ohjaaja. Public EMBAssa kehittämistehtävänä voidaan hyväksyä aiemmin suoritetussa yliopistollisessa johtamiskoulutuksessa laadittu 20 op:n laajuinen työ, esim. PD-koulutuksen projektityö.

Arto HaveriTutkielmaprosessin akateeminen asiantuntija on Public EMBA –koulutuksen johtaja, kunnallispolitiikan professori Arto Haveri Tampereen yliopistosta.

 

 

 

Tutustu kehittämistehtävien antiin ajankohtaista -osiossamme ja blogissa.

Public EMBA -ohjelmasta valmistunutta Pirjo Vainiota haastateltiin hänen kehittämistehtävästään Kuntalehteen.
Tästä voit lukea kokonaisuudessaan kehittämistehtävänsä.