Sosiaali- ja terveysjohtamisen EMBA on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ylimmälle johdolle.

Osallistujien keski-arvoikä on noin 54 vuotta. Suurin ikäryhmä on 46-50 -vuotiaat. Naisia ja miehiä osallistuu ohjelmiin suurinpiirtein saman verran.


sote_ikajakauma

Ikäjakauma


sote_koulutus

Koulutustausta

sote_ika_ka

Ikäkeskiarvo


sote_sukupuolijakauma

Sukupuolijakauma