Maailma muuttuu. Resurssit ovat rajalliset, ja samalla vaaditaan laadukkaita palveluita. Sosiaali- ja terveysalan johtajan arki on tehty muutoksien hallinnasta sekä asiantuntijoiden ja verkostojen johtamisesta. Sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus syventää osallistujien liiketoiminta- ja henkilöstöosaamista. Ohjelma laajentaa osallistujien näkemystä sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista kansainvälistyvässä ympäristössä. Ylintä johtoa edustavat osallistujat saavat mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää yhdessä koko toimialaa.

Opinnot käynnistyvät seuraavan kerran 26.-27.4.2018. Hakuaika koulutusohjelmaan päättyy 9.3.2018.

Koulutuksessa on 2000 euron ryhmäalennus saman organisaation 2. jne henkilölle. Tarkemmat hakutiedot löytyy sivun alalaidasta.

Täytä ja tulosta hakulomake Aikataulu

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutusohjelma SoTeMBAn osallistujista 94% sai uusia ideoita oman organisaationsa kehittämiseen.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysjohtamisen EMBA on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ylimmälle johdolle.

Katso keitä aiemmin on osallistunut »

Lataa koulutusohjelman esite


Koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä (op) ja sen suorittaminen kestää työn ohella noin kolme vuotta. Koulutus koostuu neljästä rakenneosasta, jotka ovat:

Osa Laajuus
Yhteiset opinnot 30 op
Valinnaiset opinnot 20 op
Kehittämistehtävä 20 op
Ulkomaan opintojakso 10 op

Sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutuksen vaikuttavuuskyselyssä korostui oman johtamisprofiilin kehittyminen


Yhteisten opintojen teemakuvaukset

Strategia, asiakkuudet ja verkostot

Perehdyttää osallistujat moderniin strategisen johtamisen teoriaan ja käytännön strategisen johtamisen ratkaisuihin. Johtamisen rakentuminen asiakasymmärrykselle ja menestyksekkäälle verkostoissa toimimiselle.

Oman johtajuuden kehittäminen

Uudistuminen vaatii modernia johtamista sekä odotusten kirkastamista. Jos jaettu yhteinen ymmärrys ja ihmisten omistautuminen puuttuvat, on epäonnistuminen enemmän kuin todennäköistä. Itsetuntemus ja halu reflektioon ovat avaimia jatkuvaan kehittymiseen.

Talous ja johtaminen

Talousosaamisen vahvistaminen.

Hyvinvointipolitiikka ja eurooppalaiset palvelujärjestelmät

Kokonaiskuva suomalaisesta ja eurooppalaisesta palvelujärjestelmästä ja sen kehittämisen vaihtoehdoista. Johtajan rooli hyvinvointipolitiikan edistäjänä.

Osaava organisaatio ja osaavat ihmiset

Organisaation ja asiantuntijoiden osaamisen johtamisen ja kehittämisen edellytykset, keinot ja menetelmät.

Hyvinvointipalveluiden talous, prosessien kehittäminen ja mittaaminen

Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaaminen ja prosessien tehostaminen terävöittävät johtamista.

Tieto ja johtaminen

Ymmärrys miten tiedolla johdetaan. Tiedon saaminen johtamisen tueksi.

Ulkomaan opintojakso

Ohjelmaan kuuluu viikon mittainen Eurooppaan suuntautuva opintomatka (10 op).

Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävä on 20 op:n laajuinen organisaatiokohtainen kehittämishanke, joka kuuluu osallistujan tehtäväkenttään toimiessaan johtajana. Kehittämistehtävän aiheeksi valitaan oman osaamisen tai oman työn kannalta olennainen kehittämishaaste tai ratkaistava kysymys. Kehittämistehtävän edistymistä tukee henkilökohtainen ohjaaja.

Katso tarkemmat kuvaukset

Valinnaiset opinnot

Sosiaali- ja terveysalan EMBA-opintoihin soveltuvia valinnaisia opintoja käynnistyy 2-6 kurssia lukukaudessa.

Lue lisää


Ohjelmajohtajat Juhani Lehto ja Juha Teperi

Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori emeritus, Tampereen yliopisto

Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juhani Lehto (VTT), Tampereen yliopisto

Juhani Lehto toimii sosiaali- ja terveyspolitiikan professorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen tohtori ja lääketieteen kandidaatti. Juhani Lehto toimii ohjelmien 6, 7 ja 8 ohjelmajohtajana.

Lue esittely

 

Lääketieteen tohtori, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, dosentti, Tampereen yliopisto

Lääketieteen tohtori, Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön johtaja, dosentti, Tampereen yliopisto

Juha Teperi toimii Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina. Koulutukseltaan hän on lääketieteen tohtori. Juha Teperi toimii ohjelmien 9 ja 10 ohjelmajohtajana.

 

Lue esittely

 


Hae sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutusohjelmaan

Opinnot käynnistyvät seuraavan kerran 26.-27.4.2018. Hakuaika koulutusohjelmaan päättyy 9.3.2018.

Otathan yhteyttä, niin kerromme lisää:

Aino-Maija Ahola
050 596 7512
aino-maija.ahola@uta.fi

Mari Rajala
040 771 0009
mari.rajala@tut.fi

Osallistujavalinnassa painotamme vähintään 3-5 vuoden johtamiskokemusta, osallistujan halua oman johtajuutensa ja organisaationsa kehittämiseen, ylempää korkeakoulututkintoa ja suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Huhtikuussa 2018 käynnistyvien opintojen hinta on 28 500 eur + alv 24 %, yhteensä 35 340 euroa. (Ei sisällä ulko- ja kotimaan matkojen majoitus- ja matkakustannuksia, eikä internaattien ja ulkomaan opintojakson ruokailuja). Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa.

Hyödynnä ryhmäalennus!

Koulutuksessa on ryhmäalennus samasta organisaatioista tuleville osallistujille. Alennus on 2000 €/henkilö siten, että alennus myönnetään 2. jne. osallistuvasta henkilöstä.

Täytä ja tulosta hakulomake Aikataulu

 


Juuso Rajala

“Nuori johtajasukupolvi mukaan EMBA-koulutuksiin!”

Lue haastattelu

Juuso Rajala, johtava lääkäri, Attendo Oy

Sari Mäkinen

”Joka jaksolla oli jotain, mitä olen tuonut käytäntöön.”

Lue haastattelu

Sari Mäkinen, johtava ylilääkäri, Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus