Maailma muuttuu. Niin muuttuu myös SOTE-johtaminen. Resurssit ovat rajalliset, ja samalla vaaditaan laadukkaita palveluita. Sosiaali- ja terveysalan johtajan arki on tehty muutoksien hallinnasta sekä asiantuntijoiden ja verkostojen johtamisesta. Sosiaali- ja terveysalan erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus syventää osallistujien liiketoiminta- ja henkilöstöosaamista. Ohjelma laajentaa osallistujien näkemystä sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista kansainvälistyvässä ympäristössä. Ylintä johtoa edustavat osallistujat saavat mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää yhdessä koko toimialaa. Seuraava SOTE EMBA alkaa 23.-24.4.2020, haku ohjelmaan on käynnissä ja päättyy 9.3.2020.

Aikataulu Täytä hakulomake

 


Sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutus / sote johtaminen

Kenelle sosiaalialan ja terveydenhuollon johtamiskoulutus on tarkoittu?

Sosiaali- ja terveysjohtamisen EMBA (SOTE EMBA) on erityisesti sosiaalityön ja terveydenhuollon ylimmälle johdolle suunnattu johtamiskoulutus.

Katso keitä aiemmin on osallistunut »

Lataa koulutusohjelman esite


Koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä (op) ja sen suorittaminen kestää työn ohella noin kolme vuotta. Koulutus koostuu neljästä rakenneosasta, jotka ovat:

Osa Laajuus
Yhteiset opinnot 30 op
Valinnaiset opinnot 20 op
Kehittämistehtävä 20 op
Ulkomaan opintojakso 10 op

Sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutuksen vaikuttavuuskyselyssä korostui oman johtamisprofiilin kehittyminen


Yhteisten opintojen teemakuvaukset

Strategia, asiakkuudet ja verkostot

Perehdyttää osallistujat moderniin strategisen johtamisen teoriaan ja käytännön strategisen johtamisen ratkaisuihin. Johtamisen rakentuminen asiakasymmärrykselle ja menestyksekkäälle verkostoissa toimimiselle.

Oman johtajuuden kehittäminen

Uudistuminen vaatii modernia johtamista sekä odotusten kirkastamista. Jos jaettu yhteinen ymmärrys ja ihmisten omistautuminen puuttuvat, on epäonnistuminen enemmän kuin todennäköistä. Itsetuntemus ja halu reflektioon ovat avaimia jatkuvaan kehittymiseen.

Talous ja johtaminen

Talousosaamisen vahvistaminen.

Hyvinvointipolitiikka ja eurooppalaiset palvelujärjestelmät

Kokonaiskuva suomalaisesta ja eurooppalaisesta palvelujärjestelmästä ja sen kehittämisen vaihtoehdoista. Johtajan rooli hyvinvointipolitiikan edistäjänä.

Osaava organisaatio ja osaavat ihmiset

Organisaation ja asiantuntijoiden osaamisen johtamisen ja kehittämisen edellytykset, keinot ja menetelmät.

Hyvinvointipalveluiden talous, prosessien kehittäminen ja mittaaminen

Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaaminen ja prosessien tehostaminen terävöittävät johtamista.

Tieto ja johtaminen

Ymmärrys miten tiedolla johdetaan. Tiedon saaminen johtamisen tueksi.

Ulkomaan opintojakso

Ohjelmaan kuuluu viikon mittainen Eurooppaan suuntautuva opintomatka (10 op).

Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävä on 20 op:n laajuinen organisaatiokohtainen kehittämishanke, joka kuuluu osallistujan tehtäväkenttään toimiessaan johtajana. Kehittämistehtävän aiheeksi valitaan oman osaamisen tai oman työn kannalta olennainen kehittämishaaste tai ratkaistava kysymys. Kehittämistehtävän edistymistä tukee henkilökohtainen ohjaaja.

Katso tarkemmat kuvaukset

Valinnaiset opinnot

Sosiaalialan ja terveydenhuollon johtamisalan soveltuvia valinnaisia opintoja käynnistyy 2-6 kurssia lukukaudessa.

Lue lisää


 

Ohjelmajohtaja Pasi-Heikki Rannisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon professori, HTT

Pasi-Heikki Rannisto

Pasi-Heikki Rannisto toimii toimii sosiaali- ja terveydenhuollon professorina Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden tohtori. Pasi-Heikki Rannisto toimii ohjelmien 10 ja 11 ohjelmajohtajana.

Lue esittely


Hae koulutusohjelmaan

Seuraava SOTE EMBA alkaa 23.-24.4.2020, haku ohjelmaan päättyy 9.3.2020.

Otathan yhteyttä, niin kerromme lisää:
Taru Hakanen
040 771 0012
taru.hakanen@tuni.fi

Osallistujavalinnassa painotamme vähintään 3-5 vuoden johtamiskokemusta, osallistujan halua oman johtajuutensa ja organisaationsa kehittämiseen, ylempää korkeakoulututkintoa ja suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Huhtikuussa 2020 käynnistyvien opintojen hinta on 28 500 eur + alv 24 %, yhteensä 35 340 euroa. (Ei sisällä ulko- ja kotimaan matkojen majoitus- ja matkakustannuksia, eikä internaattien ja ulkomaan opintojakson ruokailuja). Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa.

Hyödynnä ryhmäalennus!

Koulutuksessa on ryhmäalennus samasta organisaatioista tuleville osallistujille. Alennus on 2000 €/henkilö siten, että alennus myönnetään 2. jne. osallistuvasta henkilöstä.

Täytä hakulomake Aikataulu


Juuso Rajala

“Nuori johtajasukupolvi mukaan EMBA-koulutuksiin!”

Lue haastattelu

Juuso Rajala, johtava lääkäri, Attendo Oy

Sari Mäkinen

”Joka jaksolla oli jotain, mitä olen tuonut käytäntöön.”

Lue haastattelu

Sari Mäkinen, johtava ylilääkäri, Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus