EMBA-valinnaisiin kuuluvan Rethinking Organisation – Rethinking Learning -koulutuksen sisältö käsittelee organisaatioiden uudistamista. Näitä uudistamisen tapoja ja toteuttamista opiskeltiin ensimmäisellä koulutusjaksolla perinteisestä poikkeavin keinoin ilman yhtään kalvoa; yhdessä ajatuksia jalostaen ja jakaen – ennakkoon teorioihin, videoituihin puheenvuoroihin ja esimerkkeihin perehtyen.

Yhteisessä nuotiopiirissä oppimisen intohimon ja roihun palaessa janottiin kuulla toisten kokemuksia; erilaisten organisaatioiden toimintamalleista, onnistumisista ja epäonnistumisista, tutkimuksesta nousseista uusista löydöksistä, itseohjautuvuudesta ja hybridiorganisaatioista.

Opiskelijoiden ja asiantuntijoiden moninainen työtausta ja kokemus tarjosivat sopivasti erilaista näkemystä, särmää ja mielipiteitä keskusteluun, josta kumpusi suoraan omaan työhön sovellettavia oppeja. Koulutuksessa keskusteltiin mm. TEAL-periaatteista, joita Frederic Laloux kuvaa kirjassaan Reinventing Organizations. Laloux on mallintanut organisaation kehitystasot, joista edistynein taso on uudenajan TEAL-organisaatio. Tätä periaatetta voidaan kuvata ajattelutapana, organisaation yhteisen kulttuurin perustana, jota itseohjautuvuus vahvasti määrittää.

Samalla oivalsimme, että jokaisen pitää ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisesta, mielenkiinnon kohdentamisesta ja itselle tärkeisiin asioihin paneutumisesta. Kun nuotiopiirissä  puhuimme Futuricen ja Goforen esimerkkien johdattelemina  modernia organisaatiokulttuuria edustavasta TEAL-ajattelusta; ihmisten itseohjautuvuudesta ja itseorganisoitumisesta, tekemisen merkityksellisyydestä ja kyvystä oppia omasta ja toistemme toiminnasta, niin samalla me oppijat myös toteutimme sitä käytännössä.

Jos haluat lukea oppijan kokemuksesta, tutustu Veli-Matti Viitasen kirjoitukseen aiheesta.