Public EMBA 4 –ryhmä pohti ensimmäisenä oppimistehtävänään oman kunnan tai organisaation tulevaisuutta eri näkökulmista. Työskentelyn päättäneessä workshopissa mietittiin yhdessä, miten käynnissä oleva toimintatapojen ja ajattelumallien muutos tulisi huomioida johtamisessa. Kolme teemaa nousi ylitse muiden: asiakkuuksen johtaminen, tiedolla johtaminen ja digitalisaatio.

Digi puhutti paljon: se nousee esiin joka yhteydessä, suurta mullistusta on ennustettu jo pitkään. Silti kuitenkin esimerkiksi monet sähköiset palvelut ovat junnanneet paikoillaan pitkään. Usko suureen mullistukseen ei kuitenkaan ole mennyt: digitalisaatio tulee tuomaan mukanaan paljon enemmän kuin pelkän asiointikäytäntöjen muutoksen. Älykkäät järjestelmät tulevat hoitamaan monia työtehtäviä ja kommunikoimaan asiakkaiden kanssa. Tämä systeeminen muutos on edelleen ”black box”, mutta kehittämisessä ja johtamisessa tulee koko ajan varautua digin mahdollistamiin muutoksiin.

Tutustu opintojaksoihin!