Public EMBA 3:n viimeisellä koulutusjaksolla, kehittämistyöseminaarissa 8.2.18, perehdyttiin koulutuksen osallistujien näkemyksiin mm. lääkäripalvelujen uudistamisesta, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation mittaamisesta ja kuntien yrittäjille tuottamista palveluista.

Marita Lehikoinen_ EMBA Tampere_180208

”Johtajan tulee olla ajan hermolla, toimintoja ja palveluja tulee tarkastella koko ajan toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutosten mukana, visio ja suunta tulee olla tiedossa”. 

 

Kuvassa Marita Lehikoinen FCG Konsultointi Oy:sta kertoo kehittämistehtävästään, jossa hahmotetaan tulevaisuuden kuntajohtamisen erilaisten taitojen mosaiikkimaista kokonaisuutta.
Se julkaistaan kirjana kevään -18 aikana.

Lue myös Maritan bloggaus: “Menestyvä organisaatio tuntee henkilöstönsä osaamisen.”

Lue lisää kehittämistehtävästä.

Kysy tutustumismahdollisuudesta jaksolle.