Pasi-Heikki Rannisto toimii sosiaali- ja terveydenhuollon professorina Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden tohtori. Rannisto on toiminut julkisten ja yksityisten organisaatioiden kehittämistehtävissä niin palveluprosessien kuin johtamisenkin alueilla. Viime vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset ovat kuuluneet hänen keskeisiin kehittämisen alueisiinsa.

Ennen yliopistouraansa Rannisto toimi lähes kaksikymmentä vuotta erilaisissa kehittäjäorganisaatioissa auttaen organisaatioita ja johtajia menestymään.

Ranniston tutkimustyö on keskittynyt organisaatioiden, palveluiden ja palveluprosessien johtamiseen, asiakaslähtöisyyteen, innovaatioihin sekä palvelumarkkinoiden kysymyksiin.

Ohjelmajohtajana Rannisto haluaa haastaa osallistujat ajattelemaan niitä ajatuksia, joita he muuten eivät ajattelisi. Tämän mahdollistavat monipuoliset luennoitsijat, oppimismenetelmät, kokeneet osallistujat sekä sopivan provosoivat keskustelut. Yhteisenä tuloksena on oppimista, oivalluksia, verkostoitumista sekä tulevaisuuteen varautumista.