”Virkistävää, että Public EMBA –koulutuksen näkökulma oli syvällisesti julkisessa hallinnossa ja että koulutusryhmässä oli yhtä paljon miehiä ja naisia. Yleensä kaikki johtamiskoulutukset ovat miesvaltaisia ja business-orientoituneita”, toteaa osastopäällikkö Tiina Mäki Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysvirastosta. ”Koulutuksen paras anti olikin, että se otti kantaa julkisen sektorin haasteisiin”, hän jatkaa.

Julkisen sektorin johtotehtävien vähäinen arvostus ihmetyttää Tiina Mäkeä, sillä johtamisen toimintaympäristö on siellä monimutkainen ja haastava.

”Yksityiseen sektoriin verrattuna julkiselle puolelle leimallista on avoimuus, päätöksenteon julkisuus ja poliittisen koneiston suuri vaikutus. Julkisen sektorin päätöksenteolla on suuri merkitys, vaikutukset näkyvät suoraan niin yhteiskunnan tasolla kuin yksittäisten ihmisten elämässä”, Tiina Mäki perustelee.

”Johtajalta edellytetään kestävyyttä, paineensietokykyä, verkostoitumiskykyä ja taitoa toiminnan kehittämiseen hankalassakin tilanteessa”, listaa Tiina Mäki julkisella sektorilla tarvittavia johtajaominaisuuksia.

”Kouluttautuminen on piristysruiske. Esimerkiksi systeemiajattelun ja dynaamisen päätöksenteon jaksoon liittynyt tehtävä oli ihanaa aivovoimistelua. Lukeminen ja ajan tasalla pysytteleminen ei riitä, vaan välillä pitää opiskella suunnitelmallisesti, kun haluaa kehittää ammattitaitoaan ja nousta siinä ylemmälle tasolle. ”