Attendo Terveyspalvelut Oy:n silloinen vastaava lääkäri ja myyntipäällikkö Juuso Rajala oli 29-vuotias aloittaessaan opiskelun SOTE EMBA 5 –koulutusohjelmassa. Kurssitoverit olivat keski-iältään 20 vuotta vanhempia. Tämä ei koulutuksen ryhmähengen rakentumiseen vaikuttanut: ”Kurssitoverien ansiosta koulutukseen tuli aina kovin mielellään. Kurssilla saavutettiin jopa opiskeluajoilta tuttua yhteenkuuluvuutta, kun kurssilaiset jakoivat avoimesti näkemyksiään ja tietojaan toisilleen”, Juuso Rajala kertoo.

”Vaativan työn ja perheen ohella koulutus tuntui välillä kuormittavalta, mutta en ole kuitenkaan hetkeäkään katunut osallistumista. Haluaisin myös kannustaa muita nuoria sote-alan johtajia osallistumaan koulutukseen”, Rajala innostaa.

Tällä hetkellä Juuso Rajala toimii johtavana lääkärinä Attendo Oy:ssä. Hän on huomannut, että on voinut hyödyntää koulutusta useissa eri vaiheissa työuraansa. Uusia ideoita syntyi luennoilla, ja niiden käytäntöön viemistä työstettiin väli- ja kehittämistehtävissä. Esimerkkeinä Juuso Rajala mainitsee koulutuksen strategiajaksot: ”Kurssi alkoi strategiapäivillä, ja samaan aikaan teimme oman tiimini, eli silloin Attendon myyntitiimin strategiaa. Olin ymmärrettävästi hyvin perillä strategiatyöstä tuolloin!”

”Lopputyönä tekemääni kehittämistehtävää erikoissairaanhoidon palvelujen ohjaamisesta olen hyödyntänyt omassa johtamistyössäni paljon”, Juuso Rajala kertoo. ”Teen työtä Attendolla sellaisten kuntien parissa, joissa sosiaali- ja terveyspalvelut ostetaan kokonaisuudessaan Attendolta. Näissä kunnissa olemme entistä aktiivisemmin kehittäneet erikoissairaanhoidon palvelujen ohjaamista mm. oman lähierikoissairaanhoidon, etäpalvelujen, ostopalvelujen sekä sairaanhoitopiiri- ja kuntayhteistyön kautta”.

Omaan toimintaansa johtajana Juuso Rajala kertoo koulutuksen vaikuttaneen siten, että on entistä helpompaa katsoa asioita kauempaa ja tarkastella niintä analyyttisesti ottaen etäisyyttä kentän arkipäiväiseen pyöritykseen. ”Havahduin katsomaan asioita uusista näkökulmista ja ymmärrän paremmin kokonaiskuvaa”, Juuso Rajala toteaa. ”Myös asiakaslähtöinen ajattelu kehittyi, siitä puhuttiin koulutuksessa paljon!”