Executive MBA Tampere on ainutlaatuinen, kahden yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen tuoteperhe. Valittavana on peräti kuusi korkeatasoista johtamiskoulutusohjelmaa, joissa kohtaavat uusin tutkimustieto ja johtamisen käytännöt. Ohjelmissa hyödynnetään yliopistojen vahvuuksia ja monialaista asiantuntemusta kunkin ohjelman tavoitteiden ja painotusten mukaisesti.

Yliopistojen monialaisuus asiakkaan parhaaksi

Vuoden 2019 alusta aloittava uusi Tampereen yliopisto luo EMBA-osallistujille puitteet nykyistäkin monipuolisemmille oppimismenetelmille sekä laadukkaille sisältökokonaisuuksille yli tieteenalojen. Ohjelmat vastaavat tulevaisuuden johtamisen haasteisiin sekä tarjoavat laajat verkostoitumismahdollisuudet osallistujille. Kouluttajat edustavat alansa ehdotonta kärkeä käytännön johtamistehtävissä tai alan uusimman tutkimustiedon rakentajina.

Johtamisen opit käytäntöön vuosien kokemuksella

EMBA-opiskelu on yliopistojen vuosien toteuttamiskokemuksella hiottu yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä kansalliset ja globaalit johtamisen käytänteet huomioon ottaen. Yritysten ja julkisten organisaatioiden lukuisat vierailijat, yritysvierailut sekä yhteinen teemankäsittely puhaltavat johtamisen opit eloon. Samalla opit ja oivallukset ovat sovellettavissa omaan organisaatioon ja sen kehittämiseen.

Joustavuutta ja laatua kansallisella arvioinnilla

Suomenkielisellä opiskelulla varmistamme, että haastavimmatkin teemat tulevat käsitellyiksi pintaa syvemmältä äidinkielen rikkaita sävyjä hyödyntäen. Valinnaisten opintoteemojen laaja tarjonta takaa opiskelupolun yksilöllisyyden ja joustavuuden. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston laatujärjestelmät ovat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) hyväksymät.

 

Tutustu EMBA Tampere -ohjelmiin

Kysy lisää meiltä, vastaamme mielellämme!