Kiinteistö- ja rakennusalan EMBA eli KiRa EMBA on akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areena. Se haastaa osallistujat liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen sekä johtajana kasvamiseen. Menestyvät yritykset onnistuvat tekemään oman asiantuntemuksensa näkyväksi ja valjastamaan sen asiakkaidensa hyödyksi. Ohjelma antaa vahvan liikkeenjohtamisen koulutuksen lisäksi uusia liikeideoita, yhteistyökumppaneita ja johtamisen työkaluja.
KiRa EMBA 2 alkaa maaliskuussa 2018. Hakuaika päättyy 28.1.2018.

Aikataulu Hae ohjelmaan

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille, työympäristön kehittäjille.

Lataa koulutusohjelman esite

 


Koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä ja sen suoritusaika on 22.3.2018 – 27.11.2020. Kokonaisuudessaan koulutusohjelmaan sisältyy noin 40 lähiopetuspäivää riippuen opintomatkan kohteesta ja valinnaisten opintojen sisällöstä.

Osa Laajuus
Yhteiset opinnot 40 op
Ulkomaan opintojakso 5 op
Valinnaiset opinnot 15 op
Kehittämistehtävä 20 op


Valinnaiset opinnot (15 op)

Valinnaiset opinnot voi suorittaa Kiinkon tai eri yliopistojen täydennyskoulutuksen tai avointen yliopistojen opetustarjonnasta. Valinnaisiin opintoihin voidaan hyväksilukea maksimissaan kymmenen vuotta vanhat opintosuoritukset. Valinnaiset opinnot eivät sisälly KiRa EMBA -koulutusohjelman hintaan.

Valinnaisia voivat olla esim. Kiinkon Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP), Kiinteistösijoittamisen ja -liiketoiminnan rahoitus (KsR), Workplace Manager (WPM), Tulevaisuuden johtaja (TUJO), Yhdyskuntakehittämisen johtaja (YHJ), rakennuttamisen sekä infra- ja korjausrakennuttamisen johtamisohjelmat (RAPS) sekä erilaiset yliopistolliset johtamisen täydennyskoulutukset kuten JOKO, KiRa JOKO ja avointen yliopistojen soveltuvat opinnot. Tutustu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjontaan täällä.

Ota yhteyttä KiRa EMBAn yhteyshenkilöihin, saat tarkat tiedot aiemmin suorittamiesi tai sinua tulevaisuudessa kiinnostavien koulutusten soveltumisesta osaksi KiRa EMBA-ohjelmaa.

 


Ohjelmajohtaja Markku Sotarauta

 

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori Markku Sotarauta toimii Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBAn ohjelmajohtajana.


Hae koulutusohjelmaan

Koulutus alkaa 22.-23.3.2018 ja hakuaika päättyy 28.1.2018.

Otathan yhteyttä, niin kerromme lisää:

Marjukka Kuutti
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
puh. +358 50 536 8128
marjukka.kuutti@uta.fi

Jarno Tuimala
Kiinteistöalan Koulutuskeskus
puh. +358 40 726 5346
jarno.tuimala@kiinko.fi

 

Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA (KiRa EMBA) koulutus alkaa 22.-23.3.2018. Haku päättyy 28.1.2018. Ohjelman hinta on 32 000 euroa + alv, joka laskutetaan erissä lukukausittain. Valinnaiset opinnot ja ulkomaan opintojakson matkakulut eivät sisälly ohjelman hintaan. Hinta sisältää oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen, materiaalin verkossa sekä lounasruokailut lähiopetuspäivinä Helsingissä ja Tampereella.

Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyökumppanimme Kiinkon kanssa. Tietoja koulutusohjelmasta  myös Kiinkon sivuilla.

Aikataulu Hae ohjelmaan