Kiinteistö- ja rakennusalan EMBA eli KiRa EMBA on akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areena. Se haastaa osallistujat liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen sekä johtajana kasvamiseen. Menestyvät yritykset onnistuvat tekemään oman asiantuntemuksensa näkyväksi ja valjastamaan sen asiakkaidensa hyödyksi. Ohjelma antaa vahvan liikkeenjohtamisen koulutuksen lisäksi uusia liikeideoita, yhteistyökumppaneita ja johtamisen työkaluja. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kiinkon kanssa.
Koulutusohjelma on käynnistynyt 26.11.19! Kysy mahdollisuudesta vielä osallistua!

Täytä hakulomake Aikataulu

Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja johtotehtävissä toimiville, kuten mm. toimitusjohtajille, ylimmälle johdolle, kiinteistöjohtajille ja -päälliköille, projektijohtajille ja -päälliköille, asiakaspäälliköille, aluejohtajille, kiinteistökehitysjohtajille, arkkitehdeille, HR-johtajille ja -päälliköille, työympäristön kehittäjille – kyseessä on siis varsin kattava kiinteistöjohtamisen koulutus.

Katso osallistujien kommentteja koulutuksesta »

Lataa koulutusohjelman esite

 Koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä ja sen suoritusaika on 26.11.2019 – 1.4.2022. Kokonaisuudessaan koulutusohjelmaan sisältyy noin 40 lähiopetuspäivää riippuen opintomatkan kohteesta ja valinnaisten opintojen sisällöstä.

Osa Laajuus
Yhteiset opinnot 40 op
Ulkomaan opintojakso 5 op
Valinnaiset opinnot 15 op
Kehittämistehtävä 20 op


Valinnaiset opinnot (15 op)

Valinnaiset opinnot voi suorittaa Kiinkon tai eri yliopistojen täydennyskoulutuksen tai avointen yliopistojen opetustarjonnasta. Valinnaisiin opintoihin voidaan hyväksilukea maksimissaan kymmenen vuotta vanhat opintosuoritukset. Valinnaiset opinnot eivät sisälly KiRa EMBA -koulutusohjelman hintaan.

Valinnaisia voivat olla esim. Kiinkon Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP), Kiinteistösijoittamisen ja -liiketoiminnan rahoitus (KsR), Workplace Manager (WPM), Tulevaisuuden johtaja (TUJO), Yhdyskuntakehittämisen johtaja (YHJ), rakennuttamisen sekä infra- ja korjausrakennuttamisen johtamisohjelmat (RAPS) sekä erilaiset yliopistolliset johtamisen täydennyskoulutukset kuten JOKO, KiRa JOKO ja avointen yliopistojen soveltuvat opinnot. Tutustu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjontaan täällä.

Ota yhteyttä KiRa EMBAn yhteyshenkilöihin, saat tarkat tiedot aiemmin suorittamiesi tai sinua tulevaisuudessa kiinnostavien koulutusten soveltumisesta osaksi KiRa EMBA-ohjelmaa.

 


Ohjelmajohtaja Markku Sotarauta

 

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori Markku Sotarauta toimii Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBAn ohjelmajohtajana.


Hae koulutusohjelmaan

Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA (KiRa EMBA) 3 koulutusohjelma on käynnistynyt 26.11.2019. Kysy mahdollisuudesta vielä osallistua!

Otathan yhteyttä, niin kerromme lisää:

Mika Kurki
Tampereen yliopisto
+358 50 330 2884
mika.kurki@tuni.fi

Jarno Tuimala
Kiinko
+358 40 726 5346
jarno.tuimala@kiinko.fi

 

Osallistujavalinnassa painotamme vähintään 3-5 vuoden kokemusta johtamistehtävistä tai muista vaativista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä sekä osallistujan halua oman johtajuutensa ja organisaationsa kehittämiseen.

Ohjelman hinta on 34 000 euroa + alv, joka laskutetaan erissä lukukausittain. Valinnaiset opinnot ja ulkomaan opintojakson matkakulut eivät sisälly ohjelman hintaan. Hinta sisältää oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen, materiaalin verkossa sekä lounasruokailut lähiopetuspäivinä Helsingissä ja Tampereella.

Tarkemmat hintatiedot löydät täältä.

Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyökumppanimme Kiinkon kanssa.
Tietoja koulutusohjelmasta myös Kiinkon sivuilla.

Täytä hakulomake Aikataulu

 


Esa Kankainen”Jos tässä muuttuvassa toimintaympäristössä haluaa pärjätä, on vain pakko kehittää itseään ja hakea eväitä menestymiseen.”

Lue haastattelu

Esa Kankainen, Toimitusjohtaja, Asuntosäätiö

”Laajempi osaaminen mahdollistaa entistä paremman tekemisen”

Lue haastattelu

Mangus Nygård,  Yksikön päällikkö, Liikennevirasto