Kari Neilimo on suorittanut taloustieteiden tohtorin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1975. Hän on toiminut liiketaloustieteen professorina Tampereen ja Lapin yliopistoissa sekä Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa 1980- ja 1990-luvuilla. Kari Neilimo on lisäksi ollut vierailevana luennoitsijana ja professorina useissa ulkomaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä toiminut liiketaloustieteen ja kauppatieteiden yksikön johtajana mm. Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa ja Lapin yliopistossa.

Neilimo on ollut perustaja sekä toiminut myös useiden liikkeenjohdon koulutusohjelmien johtajana JOKO-ohjelmassa ja Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisessä ylimmän liikkeenjohdon General Executive Master of Business Administration -ohjelmassa, jonka kehittämisessä viiteohjelmina on käytetty INSEAD- ja Stanford University -tyyppisten liikkeenjohdon pitkien ohjelmien malleja. Kari Neilimo on akateemisen uransa aikana toiminut omassa strategista johdon konsultointia harjoittavassa Neiconsulting Oy -yrityksessään konsulttina ja toimitusjohtajana.

Akateemisen uransa jälkeen Kari Neilimo on tehnyt pitkän ja merkittävän työuran S-ryhmässä vuodesta 1987 alkaen toimien S-ryhmän yrityksissä hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä, SOK:n ja Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtajana sekä SOK:n pääjohtajana vuosina 2002 – 2007. Hänellä on lisäksi ollut monia merkittäviä elinkeinoelämän luottamushallinnon tehtäviä hoidettavanaan mm. Kaupan Liiton hallituksen puheenjohtajuus, hallintoneuvoston puheenjohtajuus Tapiola-ryhmässä sekä hallitusjäsenyys Keskuskauppakamarissa. Neilimo on lisäksi toiminut monien julkisen ja yksityisen sektorin komiteoiden jäsenenä ja puheenjohtajana.

Kari Neilimo on toiminut Yleisradio Oy:n ja Tampereen yliopiston hallitusten puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä useissa yrityksissä. Tällä hetkellä hän toimii hallitusten puheenjohtajana ja jäsenenä monissa kasvuyrityksissä ja julkisten organisaatioiden osakeyhtiöissä. Hän on myös mukana pääomasijoitusyhtiöiden toiminnassa.

Neilimon laaja tieteellinen julkaisutuotanto on suuntautunut talousjohtamisen, liiketoiminta-osaamisen, strategisen johtamisen ja corporate governancen alueille. Ansioistaan talouselämän piirissä Tasavallan Presidentti myönsi hänelle vuonna 2007 vuorineuvoksen arvonimen. Suomen Yrittäjät on myöntänyt Kari Neilimolle vuonna 2010 kultaisen yrittäjäristin.

“Hyvä ja osaava johtaminen on yritykselle aito menestystekijä. Johtamisen kehittämiseen kannattaa panostaa. Se on hyvä investointi. Teorian ja käytännön yhdistäminen liikkeenjohdon työssä, strateginen ajattelu, liiketoimintamalleilla kilpailu ja tiedolla johtamisen merkityksen kasvu uuden talouden ajan asiakaslähtöisyyttä korostavassa liiketoiminnan maailmassa ovat asioita, jotka innostavat minua EMBA-ohjelman johtajana. Osallistujien aktiivisuus, vuorovaikutteinen ja reflektoiva työskentelytapa ovat modernin liikkeenjohdon ohjelman ydinpiirteitä. Tulkaa siis mukaan innostavaan ylimmän johdon koulutus- ja kehittämisohjelmaan kehittämään kanssani johtamis-osaamista, johtajuutta ja johtajaa ihmisenä.”.