Juhani Lehto (VTT)

Juhani Lehto toimii sosiaali- ja terveyspolitiikan professorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteen tohtori ja lääketieteen kandidaatti. Hän on paljon käytetty luennoitsija ja asiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa ja paikallisissa organisaatioissa.

Tampereen yliopistossa hän on ollut keskeinen sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien täydennyskoulutuksen kehittäjä ja opettaja vuodesta 1996 alkaen. Hänen tutkimustyönsä on kohdistunut muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen, rahoituksen ja hallinnan muutoksiin Suomessa ja kansainvälisesti.

Ennen tuloaan Tampereen yliopistoon Lehto toimi asiantuntija- ja tutkijatehtävissä muun muassa Maailman terveysjärjestön yksiköissä Kööpenhaminassa 1992-1994 ja Brysselissä 1999-2000, Stakesissa ja Sosiaalihallituksessa (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) vuosien 1985-1998 välisenä aikana useaan otteeseen sekä Helsingin mielisairaanhuoltopiirissä 1984-1985. 1970-luvun alkupuolella hän oli kunnallisena luottamushenkilönä aloittamassa kansanterveyslain toimeenpanoa Hyvinkäällä.

Ohjelman johtajana Lehto lupaa haastaa osallistujat oppimisprosessiin, jossa osallistujien tieto ja kokemus yhdistyy luennoitsijoiden tietoon ja kokemukseen tavalla, joka tuottaa kaikille uusia oivalluksia, ymmärrystä ja johtamisosaamista.