”EMBA-koulutukseen osallistuminen osui ajankohtaan, jolloin oma roolini johtajana oli voimakkaassa muutoksessa”, kertoo Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Sari Mäkinen. Aikaisemmin Sari Mäkisen työhön oli kuulunut lähiesimiestehtäviä, joiden kautta hänellä oli osallistumismahdollisuus ja tuntuma organisaation arkityöhön. Kun hän siirtyi ylimmän johdon tehtäviin, haasteena oli löytää uusi toimintamalli johtajuudelle.

”EMBA-koulutuksesta oli suuri tuki johtamistavan muutokselle”, Sari Mäkinen kiittelee. ”Uusissa tehtävissäni oman suoran osallistumiseni sijasta esimiehistä tuli tuntosarveni arkeen. Opin sekä johtamaan avainhenkilöitä että johtamaan organisaatiota heidän kauttaan.”

Kun Sari Mäkiseltä kysyy, mikä oli koulutusohjelman paras anti, ei hän tahdo nimetä mitään yksittäistä asiaa. ”Parasta oli kokonaisuus: kouluttajat olivat paisi oman alansa huippuasiantuntijoita, myös taitavia esiintyjiä. Heitä oli koukuttavaa kuunnella. Lähiopetus nivellettiin soveltavien tehtävien avulla käytäntöön, niin että juuri kuultu sisältö konkretisoitui ja saamiaan oppeja pääsi hyödyntämään heti. Joka jaksolla oivalsin jotain, mitä olen soveltanut käytäntöön”, Sari Mäkinen toteaa.

”Ryhmän rooli oli keskeinen, vielä jälkikäteenkin sen huomaa. Monia työhön liittyviä ongelmia sai ratkottua sparraajaverkoston kanssa lähijaksoilla. Silloin havaitsi, että perusmurheet ovat erityyppisissä organisaatioissa suurelta osin samoja, mutta että niihin on löydettävissä ihan uudenlaisia, luovia ratkaisuja. Onneksi tapaamme ryhmän kanssa edelleenkin säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.”