”Kaikkein hyödyllisimpänä koin työhyvinvoinnin johtamista käsitelleen koulutusjakson. Otimme sieltä käyttöön muun muassa työhyvinvoinnin kuntokartoituksen”, kertoo johtava Walkers-toimintavastaava Mauri Mujunen Aseman Lapset ry:stä.

”Teemme henkisesti vaativaa työtä suurella sydämellä pienessä organisaatiossa, jossa persoonallaan työtä tekevät ihmiset eivät ole niin vain vaihdettavissa, vaan työhyvinvoinnista on pidettävä tarkoin huolta. Lisäksi myös vapaaehtoistoiminta on herkkä laji ja työhyvinvoinnista huolehtiminen siinä on erityisen tärkeää.”, Mauri Mujunen jatkaa. ”Tekemisen tulee olla plusmerkkistä, negatiivisuudella ei saa ihmisiä pysymään mukana toiminnassa. Koulutuksesta sainkin esimerkiksi lisää valmiuksia rakenteellisen kuormituksen havaitsemiseen ja siihen puuttumiseen.”

”Selkeästi mieleeni jäi kehittämistehtäväni ohjaajan professori Risto Harisalon ohje ’Jos tavoitteet muuttuvat, täytyy myös rakenteiden muuttua’. Esimerkiksi kun pitkän kehittämistyön tavoitteet on vihdoin saavutettu, tilanteen mukaisella uudelleenorganisoinnilla voidaan paremmin nauttia tehdyn työn hedelmistä ja samalla lisätä nopeasti mielekkyyttä työntekoon”, toteaa Mauri Mujunen.

”Koulutuksen aikana laadin kehittämistehtävän ’Yhteistyön pinnat – Yhteistyön kehittäminen Aseman Lapset ry:n rahoittajien ja tukijoiden kanssa’. Sen pohjalta on nyt syntymässä yhteistyön jatkokehitystä, konkreettisia tuloksia saanemme loppuvuoden aikana”, Mauri Mujunen iloitsee. ”Mukava muisto liittyy kehittämistehtäväni nimeen, joka vielä luonnosvaiheessa painottui ´yhteistyön rajapintoihin´. Kahvipöytäkeskustelun yhteydessä kurssikaverini kyseenalaisti, miksi rajoja täytyy aina painottaa ja tuoda esiin, ja niinpä työssäni nyt puhutaan yhteistyön pinnoista, ei rajapinnoista. Näin katsoen yhteistyöhön löytyy enemmän avoimutta ja tilaa tehdä uusia asioita.”

”Kurssikavereiden merkitys oli kaikkiaan suuri. Ryhmä koostui erilaisista organisaatioista ja johtajapositioista tulevista henkilöistä, joilla oli pitkä kokemus ja korkea ammattitaito. Siitä sai nostetta itselle”, muistelee Mauri Mujunen koulutusryhmäänsä. ”Viihtymistä lisäsi edelleen tamperelainen tapa hoitaa asioita: koulutusta leimasi intensiivisyys ja eteenpäin meno, samalla rentous säilyttäen.”