Järjestö EMBA -opintoihin kuuluu 20 opintopisteen laajuiset valinnaiset opinnot, jotka suoritetaan yksilöllisesti laadittavan opinto- ja aikataulusuunnitelman mukaisesti. Valinnaisten opintojen suorittamiseen on tarjolla useita eri tapoja. Järjestö EMBAn ohjelmapäälliköt auttavat yksilöllisten opintosuunnitelmien laatimisessa ja sopivien koulutusten valinnassa.

Järjestö EMBA -ohjelman valinnaisten opintojen suoritustapoja ovat:

Aiemmat opinnot

Järjestö EMBA -koulutusohjelman osasuorituksena hyväksytään max. 20 op aikaisempia johtamisen, (liike)toimintaosaamisen ja sektorikohtaisen asiantuntijuuden koulutusohjelmia. Koulutusten tulee olla alle 10 vuotta vanhoja yhteisten opintojen käynnistyessä.

Soveltuvia koulutuksia ovat erilaiset yliopistolliset täydennyskoulutukset, kuten PD-koulutukset, JOKO ja Uudistuva johtajuus järjestöissä sekä avoimen yliopiston aihepiiriin soveltuvat opinnot. Myös muita kuin yliopistollisia koulutuksia voidaan opintopisteyttää. Näitä voivat olla esim. HHJ-tutkinto tai työnantajan järjestämä räätälöity johtamiskoulutus.

Ota yhteyttä ohjelmapäälliköihin, saat tarkat tiedot omien aikaisempien opintojesi soveltumisesta osaksi Järjestö EMBA -ohjelmaa.

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten koulutusten tarjonta

Tamperelaiset yliopistot järjestävät säännöllisesti EMBA-opintoihin soveltuvia valinnaisia kursseja.
Näille kursseille voi osallistua, vaikkei aikoisikaan suorittaa koko EMBA-koulutuskokonaisuutta.

Ulkomaan opintojakso

Ulkomaan opintojakso ei ole pakollinen osa Järjestö EMBA -koulutuksen suorittamista, mutta osallistujilla on mahdollisuus osallistua muiden EMBA-ryhmien matkoille.

Muut johtamisen täydennyskoulutukset

Järjestö EMBAn osana voi suorittaa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sopivia opintoja myös muissa kuin yliopistoissa kuin Tampereella sekä avoimessa yliopistossa.
Myös muita kuin yliopistollisia koulutuksia voidaan hyväksyä, esimerkiksi Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinto. Tarkemmat tiedot HHJ -koulutuksesta löydät täältä.

Ota yhteyttä Järjestö EMBA:n ohjelmapäälliköihin, saat tarkat tiedot sinua kiinnostavien koulutusten soveltumisesta osaksi EMBA-ohjelmaa.