Hyödynnä ryhmäalennus!

Samasta organisaatiosta tulevien henkilöiden ryhmäalennus on 2 000 eur / 2. jne henkilö.

Perushinta

Koulutusohjelman (80 op) perushinta on 28 800 euroa + alv, yhteensä 35 712 euroa.
Tätä hintaa sovelletaan silloin, kun osallistujalla ei ole lainkaan aiempia Järjestö EMBA –kokonaisuuteen soveltuvia opintoja ja hän hankkii kaikki valinnaiset opinnot (20 op) Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjottimelta. Katso tästä tarjonta!

Hinta sisältää ohjelman oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen ja tehtävät, kehittämistehtävän ja sen ohjauksen, koulutus- ja oheismateriaalin sekä ruokailut kotimaan lähikoulutuspäivinä. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista kotimaassa ja ulkomailla.

Valinnaisten opintojen vaikutus hintaan

Valinnaisiin opintoihin (20 op) soveltuvat myös muut yliopistolliset täydennyskoulutukset kuin Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonta. Nämä koulutukset hinnoittelee ja laskuttaa kunkin koulutuksen järjestäjä. Esimerkiksi avoimen yliopiston opintopisteen hinta on tällä hetkellä 15 euroa.

Aiempien opintojen vaikutus hintaan

Mikäli osallistuja hyödyntää valinnaisissa opinnoissa maksimimäärän aiempia opintoja (20 op), on koulutuksen hinta on 21 800 euroa + alv, yhteensä 27 032 eur.

Laskutus

Koulutus laskutetaan kuudessa tasaerässä lukukausittain. Koulutukseen osallistumisesta tehtävässä koulutussopimuksessa voidaan sopia myös muunlaisista maksueristä.

Pyydä laskelma koulutuksen hinnasta

Ota yhteyttä! Opintopisteytämme aiemmat suorituksesi, ehdotamme valinnaisia opintoja ja teemme sen pohjalta hintalaskelman Järjestö EMBA -opinnoillesi.

Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa.

Ohjelman peruutusehdot:

Hakemuksen voi perua kuluitta viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle. Osallistujan keskeyttäessä opintonsa veloitetaan häneltä kuluvan lukuvuoden maksut kokonaisuudessaan.
Hae koulutukseen