Järjestön johtaminen eilispäivän metodeilla ei toimi enää tulevaisuudessa. Järjestöjohtamisen Executive MBA eli Järjestö EMBA on edunvalvonnan ja järjestön johtamisen muutoshaasteisiin vastaava johtamiskoulutus, joka tukee ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontaorganisaatioiden toiminta- ja muutoskykyä sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä. Ohjelma rakentaa valmiuksia jatkuvasti oppivan ja uusiutuvan toiminnan johtamiseen sekä yksilölliseen johtajana kehittymiseen. Järjestö EMBAn perustana on teorian, uusimman tutkimustiedon ja yhteiskunnassa käytännössä tehtävän työn vahva yhdistäminen. Koulutus valmistaa työskentelyyn ympäristöissä, joissa menestyksekäs järjestöjohtaminen vaatii johtajalta kykyä uusiutua kehityksen mukana – nyt ja tulevaisuudessa.

Koulutuksen hinta vaihtelee yksilöllisten valintojen mukaan, tavallisimmin se on 21 800 – 28 800 eur + alv. Koulukseen on 2000 euron ryhmäalennus. Katso tarkemmat haku- ja hintatiedot tästä.

Täytä hakulomake Koulutuksen aikataulu


Kenelle?

Järjestö EMBA on suunnattu ammattiyhdistysliikkeen esimies- ja johtotehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, ammattiyhdistysliikettä lähellä toimivien järjestöjen avainhenkilöille sekä pääluottamusmiehille.

Lataa koulutusohjelman esite


Järjestö EMBA -koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä (op). Koulutus koostuu seuraavasti:

Osa Laajuus
Johtamisen erikoisopinnot  20 op
Järjestöjohtamisen teemaopinnot  20 op
Aiemmat ja valinnaiset opinnot 20 op
Kehittämistehtävä 20 op

Opetus on pääosin suomenkielistä. Osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Koulutusjaksot järjestetään osittain Tampereella, osittain Helsingissä.


Yhteisten opintojen teemat

Toimintaympäristö, työ ja työmarkkinat muutoksessa

Digitalisaatio ja työn tulevaisuus
Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen
Strateginen johtaminen
Talouden johtaminen

Yhteistoiminnan uudistuvat toimintatavat

Verkostojen johtaminen
Vapaaehtoistyön johtaminen
Luovuus ja uudistuminen johtamisessa
Järjestöjohtaminen ja tulevaisuus
Ulkoinen viestintä ja uudet mediat

Järjestöjen uudistuva henkilöstöjohtaminen

Modernin toimintakulttuurin rakentaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Vuorovaikutus ja viestintä henkilöstöjohtamisessa
Tietojohtaminen ja ICT:n hyödyntäminen oppivassa organisaatiossa

Henkilökohtainen johtajana kehittyminen

Oman johtajuuden kehittäminen
Valmentava johtajuus – minä johtajana ja esimiehenä
Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko

Ohjelmajohtaja Harri Melin

Sosiologian professori, Tampereen yliopisto

Harri Melin

Järjestö EMBAn ohjelmajohtaja Harri Melin toimii sosiologian professorina Tampereen yliopistossa.

Lue esittely

Asiantuntijat ja kouluttajat

Opintojaksojen kouluttajina ja asianatuntijoina toimivat kyseisen aihealueen johtavat asiantuntijat. Heidän avullaan viimeisimmät tutkimustiedot sekä käytännön opit saadaan hyödynnettyä parhaiten opiskelijoiden sekä organisaatioden käyttöön.

Tutustu asiantuntijoihin


Kehittämistehtävä (20 op)

Järjestö EMBAn kehittämistehtävänä kirjoitetaan uutta järjestöjohtamisen käsikirjaa. Työskentely etenee koulutuksen etenemisen myötä ohjatusti sekä lähijaksojen yhteydessä että etätyöskentelynä yksilö- ja ryhmätöinä. Prosessin lopputuloksena syntyy yhdessä tuotettu tulevaisuusmalli, sen vertailu todellisuuteen ja strategiapolku tämän mallin muuttamiseen toiminnaksi.

Lue lisää

Valinnaiset opinnot (20 op)

Järjestö EMBAn valinnaiset opinnot kootaan vastaamaan osallistujan ja hänen työorganisaationsa oppimis- ja kehittämistavoitteita. Opintojen suoritusaikataulun voi päättää itse ja halutessaan voi hyödyntää myös aiemmin suorittuja opintoja. Siten aiempien opintojen määrä sekä uusien valinnaisten opintojen sisältö vaikuttavat Järjestö EMBAn hintaan.

Lue lisää


Hae koulutusohjelmaan

Yhteiset opinnot käynnistyivät 18.4.2018.

 

Otathan yhteyttä, niin kerromme lisää:

Minna Miettinen
040 190 1316
minna.miettinen@tuni.fi

Harri Talonen
050 588 7663
harri.talonen@tuni.fi

Osallistujavalinnassa painotamme vähintään 3-5 vuoden kokemusta johtamistehtävistä (myös muu kuin järjestön johtaminen) tai muista vaativista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä sekä osallistujan halua oman johtajuutensa ja organisaationsa kehittämiseen. Näiden kriteereiden täyttyessä opiskelijavalinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmän maksimikoko on 26 henkilöä.

Koulutuksen hinta on tavallisimmin 21 800 – 28 800 eur + alv ja se laskutetaan kuudessa erässä lukukausittain. Koulutusohjelman valinnaisissa opinnoissa voi hyödyntää aiemmin suorittuja opintoja, joten aiempien opintojen määrä sekä uusien valinnaisten opintojen sisältö vaikuttavat koulutuksen hintaan. Katso tarkat hintatiedot täältä.

Hyödynnä ryhmäalennus!
Järjestöjohtaminen -ohjelmassa 2000 euron ryhmäalennus saman organisaation 2. jne henkilölle. Ryhmäalennus on voimaassa ohjelman hakuajan päättymiseen saakka. Ryhmässä osallistuminen kannattaa: uusien oppien ja kehittämisideoiden soveltaminen ja käytäntöön vieminen omassa organisaatiossa tehostuu, kun niitä toteuttamassa on innostunut pieni ryhmä!

Täytä hakulomake Koulutuksen aikataulu