Ruuskanen Olli-Pekka_Järjestöjohtamisen EMBA_kouluttajaOlli-Pekka Ruuskanen, KTT

Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, kauppatieteiden tohtori Olli-Pekka Ruuskanen toimi ennen nykyisiä tehtäviä vakuutustieteen professorina sekä tutkimus- ja ohjelmajohtajana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Kansainvälistä uraa hän on luonut johtaessaan Ugandan vakuutusyhtiöiden keskusliittoa. Hän toimii myös vakuutusyhtiö Turvan hallituksen jäsenenä.

Kuten artikkelista  “Tosiasiatkin voi kertoa tarinan kautta” käy ilmi, tutkijana hän on tarkastellut “kolmea ihmisen resurssia: rahaa, aikaa ja valtaa sekä onnellisuutta”. Tutkimuskohteina on näin ollen ollut rahoitusmarkkinat ja vakuutustoiminta, ihmisten taloudellinen lukutaito, kotitalouksien hyvinvointi ja ajankäyttö, riskienhallinta sekä yhteiskunnallinen vallankäyttö. Tämän hetken tutkimus kohdistuu massadatan käyttöön alueellisissa innovaatiojärjestelmissä.

Olli-Pekkaa voit seurata myös Twitterissä ja LinkedIn:ssä tai selaa hänen julkaisujaan. Lue lisää seuraavista artikkeleista:

“PTT:n kansantalousryhmän tutkimusjohtajaksi KTT Olli-Pekka Ruuskanen”

“Vakuuttamisen vanha pohja murenee – terveysbisnes on puolustustaistelua”

Takaisin ylös


Kirsi Heikkilä-Tammi, KTKirsi Heikkilä-Tammi_Järjestöjohtamisen EMBA_asiantuntija

Kasvatustieteen tohtori Kirsi Heikkilä-Tammi toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmässä.

Hänen erityisalueitaan ovat mm. työhyvinvoinnin johtaminen, positiivisen psykologian sovellutukset sekä osaamisen kehittäminen. Viimeaikaisin tutkimuksensa on keskittynyt digitalisaation johtamiseen. Hänellä on myös pitkä kokemus työhyvinvoinnin kehittämisestä ja kouluttamisesta yrityksissä sekä julkisella sektorilla.

Oheisten linkkien kautta pääsee tutustumaan ja myös hyödyntämään julkaisuja omaan toimintaan. Kirsin löytää myös aktiivisesti keskustelemasta Twitteristä alan asioista.

Yhteinen tuki ja hyvä ilmapiiri auttavat työyhteisöjä jaksamaan

Miten kuntaesimies voi parantaa työhyvinvointia? 

Eri-ikäisten työssä jatkamista ja työhyvinvointia tukevat esimiestyön käytännöt

Takaisin ylös


Kari Lohivesi_Järjestöjohtamisen EMBA_asiantuntijaKari Lohivesi, KTT

Kauppatieteiden tohtori Kari Lohivesi on Tampereen yliopiston yliopistonlehtori, aihealueenaan yrityksen strateginen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Hänellä on laaja työkokemus niin akateemisessa maailmasta kuin liike-elämänkin piiristä.

Yliopistoissa hän on tehnyt töitä assistentuureista professuureihin, ja liike-elämässä etenkin strategiakonsultoinnin ja uuden liiketoiminnan kehittämisen parissa. Hän on tällä hetkellä neljän yrityksen hallituksessa. Päätyönsä lisäksi Kari vetää yliopistosta start-up yrittäjiksi suuntavien sparrausyksikköä: yrittäjyyskokonaisuus Y-kampusta.  

Erityisaloina hänellä on yritysstrategia, erityisesti arvontuotantolähtöiset liiketoimintamallit, start-up-liiketoiminta, toimialamurrokset, sekä liiketoiminnan uudistaminen ja uudistuminen. 

Hän on erittäin haluttu luennoitsija niin yritys- kuin korkeakoulumaailmassa. Tampereen yliopistolla hänet on palkittu useasti parhaana luennoitsijana niin yliopiston kuin opiskelijoidenkin toimesta. 

Yhdessä Jan-Erik Lindroosin kanssa kirjoittamansa kirja “Onnistu strategiassa” on ollut kuluneiden 10 vuoden aikana maamme eniten myyty suomalainen strategiakirja.

Takaisin ylös


Eeva Niskavaara Eeva Niskavaara, TTM

Talousneuvos ja yrittäjä Eeva Niskavaara on tehnyt talousasioiden konsultointia ja liikkeenjohdon valmennusta jo vuosikymmenten ajan. Taloustieteiden maisteriksi hän on lukenut Jyväskylän yliopistosta.
Pääsääntöisesti hän luotsaa isoja perheyrityksiä sekä pörssiyrityksiä kannattavimmille vesille talouden, johtajuuden sekä liiketaloudellisen ymmärryksen parissa.

Eevalla on monipuolista kokemusta hallitustyöstä niin yksityisissä kuin valtio-omisteisissa yrityksissä. Tällä hetkellä hän toimii mm. hallituksen puheenjohtajana Valkeakosken Osuuspankissa ja hallitusjäsenenä Tellervo ja Juuso Waldenin Säätiössä.

Työn ohella hän on ollut erittäin toimelias urheilun ja yhdistystoiminnan parissa. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU valitsikin hänet Vuoden Seurajohtaksi vuonna 2009.

Eevaa kuvaillaan yhdeksi maamme kokeneimmista talouskouluttajista ja onkin kirjoittanut kirjan “Yritystaloutta esimiehille“, jonka uusin painos on julkaistu joulukuussa 2017. Katso tarjous!

Lue lisää Eevan osaamisesta hänen omilta nettisivuiltaan ja löydät hänet myös LinkedIn:stä.

Takaisin ylös


Jukka-Pekka Puro_EMBATampereJukka-Pekka Puro, FT

Jukka-Pekka Puro on viestinnän, median ja sosiaalisen median opettaja, kouluttaja ja tutkija. Purolla on myös kolmen yrityksen yrittäjätausta ja hän on edelleen Sanoko Oy:n toimitusjohtaja.

Jukka-Pekan akateeminen ura alkoi Jyväskylän yliopistosta ja jatkui sieltä Tampereen kautta Turkuun. Turussa hän on toiminut mediatutkimuksen yliopistonlehtorina ja dosenttina vuodesta 2005 lähtien. Erityisalueikseen nettisivuillaan Jukka-Pekka mainitsee “retoriikan ja puhetaidon sekä professionaalisen viestinnän perinteiset osa-alueet sekä tuoreen video-, peli- ja sometutkimuksen spesifit kysymykset.” 

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjan sivut 64-71 “Viestinnän johtaminen ja johtamisviestintä” johdattavat siihen professionaalisen viestinnän osa-alueeseen, jota EMBA –koulutuksissa pääsääntöisesti käsitellään.

Viestinnän ammattilaisena Jukka-Pekalla sosiaalinen media on vahvasti osana työtä ja arkea. Hänet löytää Twitteristä, Instagramista sekä Facebookista, unohtamatta tietysti LinkedIniä. Jääkiekon ollessa lähellä sydäntä Jukka-Pekka on liittänyt nämä kaksi itselleen tärkeää aihetta yhteen tutkimalla vuosina 2012-2013: Juniorijääkiekkoilijat sosiaalisessa mediassa.

Tällä hetkellä hänen työpöytäänsä täyttää suomalaisen mediajohtajuuden ja -retoriikan tutkimus- ja kirjoitushanke.


Tutustu myös:

Harri Melin -ohjelmajohtaja Katso koulutusohjelma Takaisin ylös