”EMBA-koulutuksen myötä minulle rakentui entistäkin selkeämpi kokonaiskäsitys organisaation toiminnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Nykyisin tarkastelen HR-asioita entistä sujuvammin liiketoiminnan keskeisenä osana”, kiittelee M-Files Oy:n HR Director Johanna Salmi. ”Tietoyhteiskunnassa HR on yksi keskeisimmistä kilpailueduista ja arvontuotannon lähtökohdista”, hän jatkaa.

”Kehityin sekä ammatillisuudessa että johtajuudessa. Opin tunnistamaan yritystoiminnan katsantokantojen moninaisuuden. Tältä pohjalta voin innostuneesti, sujuvasti ja levollisin mielin toimia mitä erilaisimmissa tilanteissa”, Johanna Salmi arvioi omaa kehittymistään.

”EMBA-koulutus muodosti todella korkeatasoisen kokonaisuuden: koulutusjaksot sekä niihin liittyvät tehtävät ja EMBA-tutkielma tukivat erittäin hyvin toisiaan, kouluttajat ja vierailuluennoitsijat olivat huippuammattilaisia, opiskelun tavat monimuotoisia ja järjestelyt kiitettävät”, Johanna Salmi toteaa. ”Meillä osallistujilla oli läpi valmennuksen tunne, että olemme merkityksellisiä sekä ryhmänä että yksilöinä. Opintoprosessin toteutustapa ja vastuuhenkilöt vaikuttivat siihen.” Erityisesti Johanna kiittelee myös opintoihin sisältynyttä yhteistä ja antoisaa ulkomaan opintomatkaa Pohjois-Amerikkaan.

”Vielä koulutuksen päätyttyäkin opiskelukollegoihin voi ottaa yhteyttä itseä mietityttävissä asioissa, joita sparrataan puolin ja toisin”, Johanna Salmi kertoo. ”Ryhmämme kokoontuu vapaamuotoisesti useita kertoja vuodessa. Tällä hetkellä tapaamme kuukausittain kahvilassa Tampereella, kesäksi tapaamiset siirtyvät torille. Myös Facebook-ryhmän kautta pidämme hyvin yhteyttä.”

Kuva: Sisko Hiiri-Tiura