Ohjelmaan osallistujien keski-ikä on noin 41 vuotta. Reilulla 55 prosentilla on ylempi korkeakoulututkinto. Osallistujista lähes 80 % on miehiä.


gemba_ika_ka

Ikäkeskiarvo


gemba_ikajakauma

Ikäjakauma

gemba_koulutus

Koulutustausta


gemba_sukupuolijakauma

Sukupuolijakauma