Osallistujat tulevat monilta eri toimialoilta. Teollisuus on edustettuna yhtenä suurimpana yksittäisenä toimialana. Osallistujien nimikkeissä ja työnkuvissa on myös vaihtelua. Eniten osallistujissa on mm. toimitusjohtajia, kehitysjohtajia sekä johtaja- tai aluejohtajanimikkeellä toimivia. Ikäkeskiarvo on 42 vuotta. Naisia osallistujista on 22 %.


gemba_pori_alat

Nimikkeet


gemba_pori_ika_ka

Ikäkeskiarvo

gemba_pori_koulutus

Ala


gemba_pori_sukupuolijakauma

Sukupuolijakauma