Koulutusteemat koostuvat 1-2 koulutusjaksosta. Koulutusjaksot sisältävät luento-opetusta, case-esityksiä, ryhmäpohdintoja sekä kouluttajien ja osallistujien yhteistä keskustelua. Lähiopetusta syventävät kirjallisuus ja artikkelit, ryhmä- ja yksilöpohdinnat sekä koulutusaiheita käytäntöön ja omaan organisaatioon soveltavat moduulitehtävät.

Kunkin koulutusteeman sisällön suunnittelusta vastaa akateeminen asiantuntija. Kullakin koulutusjaksolla esiintyy useita eri kouluttajia, jotka edustavat niin akateemista osaamista kuin käytännön kokemusta julkisten organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Syksy 2018

Teema 1. Ohjelman orientaatiojakso
12.10.2018

 • Ohjelman sisältö, käytännön järjestelyt, koulutusta, tutustumista ja iltaohjelma

Teema 2. Tulevaisuuden ennakointi ja strateginen johtaminen
18.- 19.10.2018, 9.11.2018 ja 29.- 30.11.2018

 • Tulevaisuusajattelu ja toimintaympäristön muutokset
 • Tulevaisuuden ennakointi ja yritysten strateginen suunnittelu
 • Visionäärinen johtaminen
 • Strateginen johtaminen

EMBA-seminaari 1 
14.12.2018

Teema 3. Ihmisten ja asiakkuuksien johtaminen
10.- 11.1.2019, 24.- 25.1.2019 ja 8.2.2019

 • Uusiutumisen ja muutoksen johtaminen
 • Syväjohtaminen
 • Vastuullisuus ja eettinen johtaminen
 • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen

Teema 4. Teknologia- ja innovaatiojohtaminen ja ulkomaan opintojakso
7.- 8.3.2019 ja 25.- 31.3.2019 ulkomailla

 • Teknologiastrategia ja –johtaminen
 • Teknologinen kehitys ja yritysten kilpailukyky
 • Liiketoimintamalli ja kilpailun uudistaminen
 • Markkinoiden ja tuotteiden elinkaaret

Teema 5. Leadership in International Business
25.- 26.4.2019

 • International Business
 • International Operational Environment
 • MOOC-courses

EMBA-seminaari 2
12.6.2019

Teema 6. Talouden johtaminen
26.- 27.9.2019, 10.- 11.10.2019, 1.11.2019

 • Talouden johtamisen kokonaisuus
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin ohjaus, budjetointi ja investointien ohjaus
 • Tilinpäätökset ja niiden analyysi
 • Kustannuslaskenta ja johtaminen
 • Yritysrahoituksen kysymykset, investoinnit sekä rahoitusmarkkinat

EMBA-seminaari 3
17.12.2019

Teema 7. Liiketoimintamallit ja liiketoimintatiedon hallinta
9.- 10.1.2020, 23.- 24.1.2020, 7.2.2020

 • Liiketoiminta verkottuneessa toimintaympäristössä
 • Tulevaisuuden liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat
 • Liiketoimintatieto ja johtaminen

Teema 8. Tietojohtaminen ja tietoturvallisuus
5.- 6.3.2020, 19.- 20.3.2020, 3.4.2020

 • Tietojohtaminen
 • Data-analytiikka
 • Tietoturvallisuus
 • Turvallisuusjohtaminen

EMBA-seminaari 4
21.8.2020

EMBA-kehittämistehtävä

EMBA-kehittämistehtävä (20 op) on osallistujan organisaatiostaan tekemä kehittämisanalyysi. Jokaiselle osallistujalle nimetään kehittämistehtävän ohjaajaksi akateeminen asiantuntija, ja lisäksi kehittämistehtävää syvennetään omasta organisaatiosta valitun asiantuntijan tukemana. Näin kehittämistehtävä korostaa teorian ja käytännön vuorovaikutusta. Laajuudeltaan kehittämistehtäväkokonaisuus on noin 60-80 sivua.

Päätöstilaisuus
20.11.2020