General Executive MBA on korkeatasoinen suomenkielinen johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa johtamisessa. Ohjelman tavoitteena on kehittää yritys- ja julkisorganisaatioiden johdon osaamista erityisesti tehokkuuden, asiakaslähtöisyyden, tiedolla johtamisen sekä henkilöstön osaamisen alueilla. Ohjelmassa korostetaan johtamisosaamisen merkitystä yritysten ja julkisten organisaatioiden aitoina strategisina menestystekijöinä. Lähiopetus tapahtuu pääosin Porissa.

Lataa hakulomake

"Rikkautena koin sen, että osallistujat olivat eri työaloilta." - EMBA-vaikuttavuuskysely 2014, GEMBA Pori

Kenelle

Koulutusohjelma on suunnattu kokeneille yritysten ja julkishallinnon johtajille ja avainhenkilöille sekä yrittäjille.

Katso keitä aiemmin on osallistunut »

GEMBA Pori - katso videoPori Executive MBA
katso video


Koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä ja sen suorittaminen työn ohella kestää noin 2,5 vuotta. Koulutus koostuu seuraavista osista.

Osa Laajuus
Opintojaksot 60 op
MBA-päättötyö 20 op

91% sai uusia ideoita oman organisaationsa kehittämiseen. - EMBA-vaikuttavuuskysely 2014, GEMBA Pori


Opintojen teemat

Ohjelmajohtaja Jari Multisilta

Professori, yliopistokeskuksen johtaja, TTY, Porin laitos

 

Jari Multisilta - TTY Porin laitos

“Haluamme ohjelman kautta tuoda yrityksille sellaista lisäarvoa, että satakuntalaiset yritykset ja organisaatiot pystyvät kehittymään ja olemaan kilpailukykyisiä myös haastavissa, muuttuvissa olosuhteissa. Uskon, että tavoitteeseen päästään hyödyntämällä EMBA-ohjelman huippukouluttajia ja avointa yhdessä tekemisen henkeä.”

Lue lisääHae koulutusohjelmaan

Seuraava, järjestyksessään seitsemäs Porissa toteutettava Executive MBA -ohjelma alkaa lokakuussa 2017. Hakuaika alkaa 2.1.2017 ja päättyy 31.8.2017.

Osallistujavalinnassa painotamme ylempää korkeakoulututkintoa, 3-5 vuoden johtajuuskokemusta, koulutuksen strategista merkitystä yritykselle, henkilön strategista asemaa yrityksessä, henkilön halua itsensä ja organisaationsa kehittämiseen ja suullista ja kirjallista liikkeenjohdon englannin kielen taitoa.

Ohjelman hinta on 29 500 euroa (+ alv. 24 %). Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sähköisesti, tarjoilut koulutuspäivien aikana sekä orientaatiojakson kustannukset. Hinta ei sisällä ulkomaan opintojaksosta aiheutuvia kuluja. Laskutetaan kuudessa erässä vuosien 2017-2019 aikana.
Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa.

Lataa hakulomake


Pekka Ekberg“EMBA-koulutus nopeutti merkittävästi sitä kehitystä jonka johdannaisena yrityksemme eri toiminnot ovat hitsautuneet yhteen ja olemme saavuttaneet yhteiset mutta yksilölliset tavoitteet ja niiden mittarit koko yrityksen henkilökunnalle tukien kunkin henkilön ja toiminnon tavoitteita.”

Alumni Pekka Ekberg, toimitusjohtaja, Fiblon Oy

“Kaikki ohjelmasta saatu uusi tieto liittyi selkeästi omaan työhön ja syvensi osaamista myös omasta organisaatiosta.”

Alumni Pia Kiuru, aluejohtaja, Finnvera

Jukka Kotiniemi“Meille tärkeää on, että koulutus tehdään samassa paikassa kaikille johtajille. On sitten kyse JOKO-koulutuksesta tai EMBA:sta. Se mahdollistaa yhdenmukaisen johtamiskulttuurin luomisen.”

Alumni, GEMBA Pori
Jukka Kotiniemi, johtaja, Porin kaupunki, TPK

“Yhtä tärkeää kuin tieto, jonka sain luennoitsijoilta oli oppi, jonka sain kanssaopiskelijoiltani. He osasivat paljon sellaista, mikä oli minulle ihan uutta. Tavallisissa elämänympyröissäni en olisi koskaan tutustunut niin suureen joukkoon erilaisia, johtavassa asemassa olevia ihmisiä. Se oli kerrassaan silmiä avaava kokemus.”

Alumni, GEMBA Pori
Tuula-Maria Asikainen, johtaja, Satakunnan Työterveyspalvelut