General Executive MBA on korkeatasoinen suomenkielinen johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa johtamisessa. Ohjelman tavoitteena on kehittää yritys- ja julkisorganisaatioiden johdon osaamista erityisesti tehokkuuden, asiakaslähtöisyyden, tiedolla johtamisen sekä henkilöstön osaamisen alueilla. Ohjelmassa korostetaan johtamisosaamisen merkitystä yritysten ja julkisten organisaatioiden aitoina strategisina menestystekijöinä. Lähiopetus tapahtuu pääosin Porissa.

Seuraava ohjelman alku vahvistuu 2020.

Täytä hakulomake

"Rikkautena koin sen, että osallistujat olivat eri työaloilta." - EMBA-vaikuttavuuskysely 2014, GEMBA Pori

Kenelle

Koulutusohjelma on suunnattu kokeneille yritysten ja julkishallinnon johtajille ja avainhenkilöille sekä yrittäjille.

Katso keitä aiemmin on osallistunut »

GEMBA Pori - katso videoPori Executive MBA
katso videoKoulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä ja sen suorittaminen työn ohella kestää noin 2,5 vuotta. Koulutus koostuu seuraavista osista.

Osa Laajuus
Opintojaksot 60 op
EMBA-kehittämistehtävä  20 op

91% sai uusia ideoita oman organisaationsa kehittämiseen. - EMBA-vaikuttavuuskysely 2014, GEMBA Pori


Yhteisten opintojen teemat

ORIENTAATIOJAKSO

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI JA STRATEGINEN JOHTAMINEN

IHMISTEN JA ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN

LEADERSHIP IN INTERNATIONAL BUSINESS

TEKNOLOGIA- JA INNOVAATIOJOHTAMINEN
ULKOMAAN OPINNOT

TALOUDEN JOHTAMINEN

LIIKETOIMINTAMALLIT JA LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA

TIETOJOHTAMINEN JA TIETOTURVALLISUUS

 

Katso tarkemmat kuvaukset

Ohjelmajohtaja Heikki Haaparanta

Filosofian tohtori

Heikki Haaparanta
Porin oma GEMBA alumni Heikki Haaparanta
aloittaa uuden GEMBA VII -ohjelman johtajana. Heikki
on väitellyt opettajien tietotekniikan käytöstä ja tutkinut uuden
teknologian hyödyntämistä ja uudenlaisia oppimisratkaisuja.

Tällä hetkellä Heikki toimii Porin kaupungin ICT-yksikön päällikkönä.Hae koulutusohjelmaan

Seuraava ohjelman aloitus vahvistuu keväällä 2020.

Osallistujavalinnassa painotamme ylempää korkeakoulututkintoa, 3-5 vuoden johtajuuskokemusta, koulutuksen strategista merkitystä yritykselle, henkilön strategista asemaa yrityksessä, henkilön halua itsensä ja organisaationsa kehittämiseen ja suullista ja kirjallista liikkeenjohdon englannin kielen taitoa.

Ohjelman hinta on 29 500 euroa (+ alv. 24 %). Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sähköisesti, tarjoilut koulutuspäivien aikana sekä orientaatiojakson kustannukset. Hinta ei sisällä ulkomaan opintojaksosta aiheutuvia kuluja. Laskutetaan kuudessa erässä.
Katso myös koulutusmenojen vähennyskelpoisuus henkilöverotuksessa.

Täytä hakulomake


Pekka Ekberg“EMBA-koulutus nopeutti merkittävästi sitä kehitystä jonka johdannaisena yrityksemme eri toiminnot ovat hitsautuneet yhteen ja olemme saavuttaneet yhteiset mutta yksilölliset tavoitteet ja niiden mittarit koko yrityksen henkilökunnalle tukien kunkin henkilön ja toiminnon tavoitteita.”

Alumni Pekka Ekberg, toimitusjohtaja, Fiblon Oy

“Kaikki ohjelmasta saatu uusi tieto liittyi selkeästi omaan työhön ja syvensi osaamista myös omasta organisaatiosta.”

Alumni Pia Kiuru, aluejohtaja, Finnvera

Jukka Kotiniemi“Meille tärkeää on, että koulutus tehdään samassa paikassa kaikille johtajille. On sitten kyse JOKO-koulutuksesta tai EMBA:sta. Se mahdollistaa yhdenmukaisen johtamiskulttuurin luomisen.”

Alumni, GEMBA Pori
Jukka Kotiniemi, johtaja, Porin kaupunki, TPK

“Yhtä tärkeää kuin tieto, jonka sain luennoitsijoilta oli oppi, jonka sain kanssaopiskelijoiltani. He osasivat paljon sellaista, mikä oli minulle ihan uutta. Tavallisissa elämänympyröissäni en olisi koskaan tutustunut niin suureen joukkoon erilaisia, johtavassa asemassa olevia ihmisiä. Se oli kerrassaan silmiä avaava kokemus.”

Alumni, GEMBA Pori
Tuula-Maria Asikainen, johtaja, Satakunnan Työterveyspalvelut