Uusi talous määrittää tämän päivän yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintaympäristöä. Johtajan tulee osata moderni johtamisen teoria ja kyetä soveltamaan sitä omassa toimintaympäristössään. Johdolta edellytetään kykyä kehittää globaalissa toimintaympäristössä innovatiivisia ja kilpailuetua tuottavia liiketoiminta- ja palvelumalleja. General Executive MBA on korkeatasoinen suomenkielinen johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa johtamisessa. Ohjelmassa korostetaan hyvän johtamisen ja johtamisosaamisen merkitystä aitoina strategisina menestystekijöinä. Lähiopetus toteutetaan Tampereella tai Porissa.

Kenelle

General Executive MBA on johtajakoulutus kokeneille yritysten ja julkishallinnon johtajille, avainhenkilöille sekä yrittäjille, joilla on halu kehittää liiketoimintaosaamistaan ja strategista ajatteluaan sekä tahto kasvaa johtajana.

General Executive MBA Tampere

General Executive MBA Tampere

Tutustu Tampereella järjestettävään GEMBA-ohjelmaan.

General Executive MBA Pori

General Executive MBA Pori

Tutustu Porissa järjestettävään GEMBA-ohjelmaan.Johanna Salmi - kuva: Sisko Hiiri-Tiura

”EMBA tuki ammatillista kasvuani”

Lue haastattelu

Johanna Salmi, HR Director, M-Files Corporation

Jukka Kotiniemi“Meille tärkeää on, että koulutus tehdään samassa paikassa kaikille johtajille. On sitten kyse JOKO-koulutuksesta tai EMBA:sta. Se mahdollistaa yhdenmukaisen johtamiskulttuurin luomisen.”

Alumni, GEMBA Pori
Jukka Kotiniemi, johtaja, Porin kaupunki, TPK