Executive MBA Tampere on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen tuoteperhe, joka yhdistää tutkimustiedon ja johtamisen käytännöt. Tuoteperhe koostuu kuudesta toimiala- tai teemakohtaisesta johtamisohjelmasta.

Tutkimustieto ja johtamisen käytännöt kohtaavat

Executive MBA -johtamisohjelmat tarjoavat aktiivisen ja monipuolisen oppimisympäristön johtajana kehittymiseen ja organisaation johtamiseen.

Ohjelmissa hyödynnetään yliopistojen monitieteellistä tutkimustietoa, laajaa kansallista ja kansainvälistä kouluttajaverkostoa sekä pitkäaikaista kokemusta johtamiskoulutuksen järjestäjänä.

Ajankohtaiset teemat ja huippukouluttajat

Executive MBA -tuoteperheen kohdennetut ohjelmat ja monipuoliset oppimismenetelmät takaavat laadukkaan opiskelukokonaisuuden. Ohjelmat vastaavat nykyisiin ja tulevaisuuden johtamisen haasteisiin sekä antavat kattavat verkostoitumismahdollisuudet osallistujille. Kouluttajat edustavat alansa ehdotonta kärkeä käytännön johtamistehtävissä tai alan uusimman tutkimustiedon rakentajina.

Miksi Executive MBA?

Executive MBA-ohjelmaan osallistuminen on investointi sekä organisaation kilpailukykyyn että osallistujan kehittymiseen johtajana. Johtamiskoulutuksella on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia.

 • Organisaation menestyksen edistäminen räätälöityjen kehittämistehtävien avulla
 • Omien uramahdollisuuksien laajentaminen omassa organisaatiossa
 • Tiedon lisääminen johtamisen ajankohtaisista teemoista
 • Ajatusten avartaminen ja käytännön haasteiden ratkominen vertaisten kanssa
 • Uusimman ajankohtaisen johtamistiedon tuominen omaan organisaatioon
 • Executive MBA-ohjelmat tuovat työelämään arvokasta tietoa, jolla vaikutetaan yhteisöjen tehokkuuteen ja hyvinvointiin.

Miksi Tampere?

EMBA-ohjelmiin osallistuneet ovat antaneet kiitosta myös tamperelaisuudesta.

Innostava yhteishenki

Vaikka Executive MBA Tampere -koulutusohjelmat ovat alansa parhaimmiston vetämiä, on Tampereella mukavan rento ilmapiiri – ylimmän paidannapin voi jättää auki. Osallistujat ovat kokeneet Tampereen lämpimän ja vastaanottavaisen tunnelman oppimista edistävänä lisäarvona. Innostava yhteishenki on yhdistelmä tasokasta opetusta ja kannustavaa ryhmähenkeä.

Oppimiseen kannustava mielentila

Ulkopaikkakunnilta tulleet ovat myös kertoneet juna- tai automatkan auttavan pohtimaan ja jäsentämään koulutuksessa käsiteltyjä asioita. Tampere on ikäänkuin oppimiseen kannustava mielentila.

Helppo tulla

Tampereelle on myös mutkatonta tulla. Liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulta ja Tampereen ympäristöstä toimivat jouhevasti.


Executive MBA -ohjelmissa tutkimustieto tuodaan työelämään
Executive MBA -ohjelmat auttavat kehittämään työyhteisöjä
Executive MBA Tampere -ohjelmissa luodaan hyvinvointia
Executive MBA koulutusohjelmat auttavat rakentamaan verkostoja

Mitä yhteistä on Executive MBA Tampere -ohjelmilla?

 • vastaavat nykyisiin ja tulevaisuuden johtamisen haasteisiin
 • kansainvälisesti orientoituneet suomenkieliset koulutusohjelmat
 • mielenkiintoiset verkostoitumismahdollisuudet
 • monipuoliset oppimismenetelmät ja vertaisoppiminen
 • moderni oppimisympäristö
 • kouluttajat edustavat alansa ehdotonta kärkeä
 • opinnoissa huomioidaan työelämän hektinen arki ja sen sovittaminen opiskeluun
 • ruokitaan kriittistä ja analyyttistä ajattelua
 • asiantunteva suunnittelu
 • laadukas ja luotettava toteutus
 • korkea asiakastyytyväisyys
 • kestävän kehityksen periaatteet; paperittomuus
 • kokeneet toteuttajat

Järjestäjäorganisaatiot

Executive MBA Tampere -ohjelman toinen toteuttaja on Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto (TaY) on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailmanmuuttajia. TaY:n profiilissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden tutkimus ja opetus sekä monitieteisyys.

www.uta.fi

Tampereen teknillinen yliopisto on toinen Executive MBA -ohjelman toteuttajista

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) tarjoaa tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi. TTY on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä ja tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani.

www.tut.fi

Mitä hyötyä on yliopistojen yhteistyöstä?

Ohjelmien toteuttajina ovat monitieteellinen ja tekniikan alan yliopisto. Yhteistyöllä voimme tarjota osallistujille ainutlaatuisen sisältökokonaisuuden hyödyntäen yliopistojen vahvuuksia. Tampereen yliopisto tuo ohjelmaan kauppatieteellisen ja yhteiskunnallisen näkökulman. Tampereen teknillinen yliopisto rikastaa ohjelmia teknologian painotuksella.

Miten EMBA-ohjelmat suunnitellaan?

EMBA Tampere -tuoteperheen ohjelmien käytännön toteuttajina ovat Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos sekä Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskukset Edutech ja Edupoint. Organisaatioilla on pitkä kokemus yhteistyöstä. Yhteinen General Executive MBA –ohjelma aloitettiin jo vuonna 1999.

Toteuttajaorganisaatioiden ohjelmapäälliköt vastaavat ohjelmien sisältösuunnittelusta yhdessä ohjelmajohtajan sekä yliopistojen ja liike-elämän asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmat toteutetaan vankalla asiantuntemuksella laadukkaasti ja tehokkaasti siten, että osallistuja voi täysipainoisesti keskittyä itsensä kehittämiseen. Opetustilamme ovat huippuluokkaa.


Juuso Rajala

“Nuori johtajasukupolvi mukaan EMBA-koulutuksiin!”

Lue haastattelu

Juuso Rajala, johtava lääkäri, Attendo Oy

Sari Mäkinen

”Joka jaksolla oli jotain, mitä olen tuonut käytäntöön.”

Lue haastattelu

Sari Mäkinen, johtava ylilääkäri, Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus

Esa Kankainen”Jos tässä muuttuvassa toimintaympäristössä haluaa pärjätä, on vain pakko kehittää itseään ja hakea eväitä menestymiseen.”

Lue haastattelu

Esa Kankainen, Toimitusjohtaja, Asuntosäätiö

Johanna Salmi - kuva: Sisko Hiiri-Tiura

”EMBA tuki ammatillista kasvuani”

Lue haastattelu

Johanna Salmi, HR Director, M-Files Corporation