Public EMBA-opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuiset valinnaiset opinnot, jotka suoritetaan yksilöllisesti laadittavan opinto- ja aikataulusuunnitelman mukaisesti. Valinnaisten opintojen suorittamiseen on tarjolla useita eri tapoja. Public EMBAn ohjelmapäälliköt auttavat yksilöllisten opintosuunnitelmien laatimisessa ja sopivien koulutusten valinnassa.

Public EMBA -ohjelman valinnaisten opintojen suoritustapoja ovat:

Aiemmat opinnot

Public EMBA -koulutusohjelman osasuorituksena hyväksytään max. 30 op aikaisempia johtamisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmia. Näitä voivat olla esim. erilaiset yliopistolliset täydennyskoulutukset, kuten PD-koulutukset, MediMerc, Erikoislääkärien johtamiskoulutus, JOKO ja Uudistuva johtajuus järjestöissä. Koulutusten tulee olla alle 10 vuotta vanhoja yhteisten opintojen käynnistyessä.

Ota yhteyttä Public EMBAn ohjelmapäälliköihin, saat tarkat tiedot omien aikaisempien opintojesi soveltumisesta osaksi Public EMBA -ohjelmaa.

Tampereen yliopiston valinnaisten koulutusten tarjonta

Järjestämme säännöllisesti EMBA-opintoihin soveltuvia valinnaisia kursseja. Näille kursseille voi osallistua, vaikkei aikoisikaan suorittaa koko EMBA-koulutuskokonaisuutta.

Tutustu tarjontaan »

Ulkomaan opintojakso

Ulkomaan opintojakso ei ole pakollinen osa Public EMBA -koulutuksen suorittamista, mutta Public EMBAn osallistujilla on mahdollisuus osallistua muiden EMBA-ryhmien matkoille.

Muut johtamisen täydennyskoulutukset

Public EMBAn osana voi suorittaa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sopivia opintoja myös muissa kuin yliopistoissa kuin Tampereella sekä avoimessa yliopistossa.

Myös muita kuin yliopistollisia koulutuksia voidaan hyväksyä, esimerkiksi Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinto. Tarkemmat tiedot HHJ -koulutuksesta löydät täältä.

Ota yhteyttä Public EMBA:n ohjelmapäälliköihin, saat tarkat tiedot sinua kiinnostavien koulutusten soveltumisesta osaksi Public EMBA-ohjelmaa.