Publicin osallistujien ikäkeskiarvo on 49 vuotta, ja suurin ikäryhmä on yli 50-vuotiaat. Puolella osallistujista on ylempi korkeakoulututkinto ja 40 % on tohtoreita tai lisensiaatteja. Osallistujista naisia on enemmän kuin miehiä. Osallistujien tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi kunnanjohtaja, tilaajajohtaja, sivistystoimen johtaja, ylilääkäri, professori, opetuspäällikkö ja palvelupäälliikkö.


Public_ikajakauma

Ikäjakauma


public_koulutus

Koulutustausta

Public_ika_ka

Ikäkeskiarvo


Public_sukupuolijakauma

Sukupuolijakauma