Julkisessa johtamisessa on kyse yhteisen hyvän edistämisestä monimutkaisessa toimintaympäristössä, jota leimaavat niin globaalit, kansalliset kuin alueellisetkin muutoshaasteet, kasvava palvelutarve ja vähenevät resurssit. Executive MBA in Public Management eli Public EMBA on julkisorganisaatioiden johtamisen erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus, joka tukee julkisen sektorin muutos- ja kilpailukykyä sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä. Ohjelma rakentaa valmiuksia jatkuvasti oppivan ja uusiutuvan toiminnan johtamiseen sekä organisaatioiden ja hallintorakenteiden rajapintojen hyödyntämiseen.

Public EMBA 5 –koulutusohjelman yhteiset opinnot ovat alkaneet 30.10.2019. Kysy mahdollisuudesta vielä osallistua!

Täytä hakulomake Aikataulu


"Sain monta jo suoraan käytäntöön johdettua oivallusta ja lisää jämäkkyyttä päätöksentekoon." - Osallistuja, Executive MBA in Public Management

Kenelle?

Public EMBA on suunnattu julkishallinnon johtajille, jotka haluavat laaja-alaistaa ja syventää otettaan johtamiseen ja kehittämiseen sekä vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen ja kansalaisten hyvinvointiin. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi valtiollisten ja kunnallisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden yleishyödyllisten organisaatioiden johto- ja avainhenkilöille.

Katso keitä aiemmin on osallistunut »

Lataa koulutusohjelman esite


Public EMBA -koulutusohjelma on laajuudeltaan 80 opintopistettä (op). Koulutus koostuu seuraavasti:

Osa Laajuus
Aiemmat opinnot 0-30 op
Muut valinnaiset opinnot 0-30 op
Kehittämistehtävä 20 op
Yhteiset opinnot 30-50 op

Public EMBA - koulutusohjelman rakenne


Yhteisten opintojen teemat ja opintojaksot


Kehittämistehtävä (20 op)

Kehittämistehtävä on 20 op:n laajuinen käytännönläheinen tutkielma, jonka tarkoituksena on lähikoulutuspäivistä, välitehtävistä, kirjallisuudesta ja muista lähteistä saadun tiedon systemaattinen soveltaminen omaan työhön, työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön.

Lue lisää

Valinnaiset opinnot (30 op)

Public EMBA –koulutusohjelmassa on laajat valinnaiset opinnot, joissa halutessaan voi hyödyntää myös aiemmin suorittuja opintoja. Siten aiempien opintojen määrä sekä uusien valinnaisten opintojen sisältö vaikuttavat koulutuksen hintaan.

Lue lisää


Hae koulutusohjelmaan

Public EMBA opinnot ovat käynnistyneet 30.10.2019. Kysy mahdollisuudesta vielä osallistua!

Otathan yhteyttä, niin kerromme lisää:

Outi Stüber
040 1901 804
outi.stuber@tuni.fi

Tuija Majuri
050 595 1136
tuija.majuri@tuni.fi

Osallistujavalinnassa painotamme vähintään 3-5 vuoden kokemusta johtamistehtävistä tai muista vaativista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä sekä osallistujan halua oman johtajuutensa ja organisaationsa kehittämiseen.

Koulutuksen hinta on tavallisimmin 15 400 – 27 400 eur + alv. Koulutusohjelmassa on laajat valinnaiset opinnot, joissa voi hyödyntää myös aiemmin suorittuja opintoja. Siten aiempien opintojen määrä sekä uusien valinnaisten opintojen sisältö vaikuttavat koulutuksen hintaan. Ohjelmassa 2000 euron ryhmäalennus saman organisaation 2. jne henkilölle. Katso tarkat hintatiedot täältä.

Opinnot voit aloittaa myös jo aikaisemmin suorittamalla valinnaisia opintoja.

Täytä hakulomake Aikataulut

 


Tiina Mäki - Sosiaali- ja terveysvirasto - Helsingin kaupunki

”Public EMBA ottaa kantaa julkisen sektorin haasteisiin”

Lue haastattelu

Tiina Mäki, osastopäällikkö, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Mauri Mujunen - Aseman Lapset ry

”Työhyvinvoinnin johtaminen on ensiarvoista, kun pienessä organisaatiossa tehdään suurella sydämellä”

Lue haastattelu

Mauri Mujunen, Johtava Walkers-toimintavastaava, Aseman Lapset ry