Edunvalvonta ja siihen liittyvä järjestötyö ovat vahvassa uudistusvaiheessa. Tätä muutosvaihetta tukemaan Tampereen yliopisto käynnistää keväällä 2018 Järjestöjohtamisen Executive MBA –koulutusohjelman. Koulutusohjelman sisällön painopisteitä ovat muuttuva työ ja muuttuvat työmarkkinat, järjestöjohtamisen ja edunvalvonnan uudet toimintamallit sekä järjestöjen sisäisen johtamisosaamisen kehittäminen. Järjestö EMBAn perustana on teorian, uusimman tutkimustiedon ja yhteiskunnassa käytännössä tehtävän työn vahva yhdistäminen.

Koulutusohjelma on suunnattu ammattiyhdistysliikkeen ja sitä lähellä olevien järjestöjen johto- ja esimiestehtävissä sekä muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville. Koulutuksen laajuus on 80 opintopistettä. Se alkaa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Koulutuksen ohjelmajohtajana toimii Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melin. Kysy lisää: Marjukka Kuutti, 050 536 8128, marjukka.kuutti@uta.fi. Lue lisää!


”Järjestötyön ja edunvalvonnan maisema muuttuu nopeasti ja peruuttamattomasti. Tampereen yliopisto tarjoaa mahdollisuuden rakentaa uutta järjestöjohtamisen käsikirjaa”, toteaa Järjestö EMBAn ohjelmajohtaja, vararehtori Harri Melin.