Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonnassa käynnistyy useita koulutuksia vuosittain. Valinnaiset koulutukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja niihin ovat tervetulleita myös muut kuin EMBA-opiskelijat. Valinnaisen koulutuksen suorittaminen hyvitetään myöhemmin, mikäli opiskelija suorittaa koko EMBA-kokonaisuuden.

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonta

Koulutukset valinnaisten tarjonnassa:

Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä
8.–9.11.2017, 12.–13.12.2017, 23.1.2018 (5 tai 10 op)

Yrityksen kilpailukyvyn varmistaminen toimialariippumattomasti edellyttää data-analytiikan haltuun ottamista nyt. On aika nähdä termien taakse ja oivaltaa uudet liiketoimintamahdollisuudet, jotka Big Data ja data-analytiikka mahdollistavat.

Business Practice from the Nordic-Russian Perspective
Module in Saint-Petersburg: 10-11 November 2017 + 2 assignmens (5 op)

Application deadline: September 20th 2017
A central element of the course is real-life business cases and examples studied through company visits and meeting with practitioners in Norway and Russia. Based on the cases the participants will study such topics as:

  • Management control as a link between organizational strategy and operations
  • Organizational values and client oriented approaches in the corporate system
  • Internationalization strategies and cross-cultural management
  • B2B marketing strategies
  • Management tools used in various organizational contexts.

The course serves as an arena for exchange of knowledge between the EMBA students. When in Russia the participants from Nordics will meet their Russian counterparts attending the EMBA program at the Baltic State Technical University.
Further information: marjukka.kuutti@uta.fi

Verkkokauppa ja -markkinointi – Mikä muuttuu?
Päivät ilmoitetaan myöhemmin (5 op)

Koulutus on tarkoitettu myynnin ja markkinoinnin parissa tai vastuutehtävissä toimiville, verkkokauppaa tai verkkomarkkinointia suunnitteleville yrityksille ja yritysten johdolle, tai erilaisissa kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille. Koulutus sopii sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoille.

Systeemiajattelu johtamisen työkaluna
13.14.11.2017, 30.–31.1.2018 ja 19.–20.3.2018 (5 tai 10 op)

Johdon päätöksenteko liittyy usein monitasoiseen ja monimutkaiseen kokonaisuuteen, jossa päätöksillä on erilaisia takaisinkytkentöjä ja sivuvaikutuksia. Systeemiajattelu tarjoaa tavan jäsentää ja mallintaa tällaista monimutkaista kokonaisuutta siten, että päätöksenteon laatu ja tehokkuus nousevat. Lue lisää.

3D Printing: Liiketoiminnan uudistaminen
15.–16.11 ja 14.12.2017 (5 op)

Koulutus maalaa kokonaiskuvan 3D-tulostuksen teknologioista ja liiketoiminnallisista mahdollisuuksista. Miten digitaalinen suunnittelu ja valmistus muuttaa omaa toimintaa, mitä lisäarvoa ja millaisia investointeja niihin liittyy? Jokainen osallistuja täydentää yrityksensä arvonluontikarttaa, jonka avulla tehdään suunnittelu-, teknologia- ja valmistusvalintojen vaikutukset liiketoimintaan ja arvontuottoon läpinäkyviksi. Lue lisää.

Systems Engineering
21.-22.11.2017, two days in January 2018 and two days in February 2018 (5  credits)

Does your work involve complex environments or systems by which your company creates value to its customers? This training provides a perspective on the disciplines of Systems Engineering and helps you to develop your systems and keep your customers satisfied. It provides you more understanding on how complex systems are designed and developed, and how to keep systems effective for their whole life cycle. The capability to highlight systems’ complexity will help you to convey information to others and make decision-making easier.
Read more.

OhjelmistoEXE
Alkaa 12.12.2017 ja sisältää 12 lähipäivää (10 op)

Kasvun luominen ja hallinta, uudenlainen johtajuus, onnistuneet rekrytoinnit, sitouttaminen, yrityskulttuuri ja työnantajamielikuva. Tule mukaan oppimisen ekosysteemiin, jossa kehitetään organisaatiotasi juuri näillä osa-alueilla! Valmennus sopii ohjelmistoalan johdolle ja valmistavan teollisuuden, finanssialan sekä palvelualan yrityksille, joilla ohjelmistojen tuotanto tai integrointi on kiinteä osa toimintaa. Lue lisää.

Asiakas- ja käyttäjäkokemus liiketoiminnan kehittämisessä
14.12.2017, 18.1.2018, maaliskuussa 2018 ja huhti-toukokuussa 2018 (5 tai 10 op)

Hands on -koulutuksessa pureudutaan oman organisaation asiakaskokemukseen, jota lähdetään kehittämään uusin työkaluin ja monipuolisten case-esimerkkien innostamana. Asiakaskokemus tuodaan osaksi palveluiden ja tuotteiden suunnittelua, toteutusta ja jatkuvaa kehittämistä. Viiden opintopisteen suoritukseen sisältyvät koulutuspäivät ja syventävät tehtävät. Näiden lisäksi on mahdollisuus toteuttaa omalle organisaatiolle kehittämisprojekti asiantuntijan sparraamana, jolloin valinnaisen laajuudeksi tulee 10 opintopistettä. Lue lisää.

Yksilöllinen johtajuusvalmennus
Coachin ja osallistujan yhdessä sopimana ajankohtana (5 tai 10 op)

Coaching on tehokas ja monipuolinen oman johtajuuden kehittämisväline. Se tarjoaa johtajalle yksilöllisen foorumin sparrata luottamuksellisesti omia ajatuksiaan, työstää työstä nousevia haasteita sekä tutkia ja kehittää omaa johtajuuttaan. Coaching tukee myös työssä jaksamista ja työnhallintaa. Coaching-prosessi vahvistaa coachattavan valmentavaa johtamisotetta. Jokainen coachingprosessi on uniikki, koska  perustana on aina coachattavan persoona, johtamistilanne ja -tarpeet. Liikkeelle lähdetään tavoitteista ja toiveista, joihin prosessin aikana palataan. Lue lisää.

Mindfulness  – voimavaroja stressinhallintaan ja työhön
16.1, 20.2., 10.4. ja 29.5.2018 (5 op)

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Hyväksyntä on aktiivista toimintaa, jota voit harjoitella ja jonka vaikutukset näkyvät usein niin työssä kuin arjessa. Mindfulness-harjoituksissa tulet tietoiseksi tästä hetkestä oman kokemuksesi kautta. Keskeistä harjoittelussa on kulloisenkin hetken hyväksyminen juuri sellaisena, kuin se ilmenee – arvostaen ja arvostelematta. Tähän valmennusohjelmaan kuuluu neljä lähiopetusjaksoa, joiden pääsisältönä on Mindfulnessin harjoittaminen keho- ja istumameditaation sekä joogan avulla. Voit hyödyntää Mindfulnessia johtajan/esimiehen työssä työnhallinnan tunteen vahvistajana, stressinhallinnassa ja keskittymisen apuna.

Onnistu ja auta onnistumaan – Kehity johtajana
7.2., 6.4., 7.5. ja 1.6.2018 (5 op)

Itsen ja muiden johtaminen on taitolaji, jossa voi kehittyä koko uran ajan. Tutkimusten mukaan hyvä itsetuntemus ja mm. taito pitää huolta omasta jaksamisesta, ovat jopa tärkeämpiä kuin persoonallisuus tai ulospäinsuuntautuneisuus. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä kollegoiden kanssa johtajuuden ytimen äärelle. Pysähtyminen mm. tukee johtamisen vaikuttavuutta ja hyvinvointia työssä.

Muutosjohtaminen
5.–6.3., 28.–29.3. ja 15.5.2018 (5 op)

Muutoksen onnistunut toteuttaminen vaatii aina hyvää johtamista, onnistunutta viestintää ja ihmisten aitoa kohtaamista. Muutosjohtamisen koulutus kokoaa onnistumisen elementit yhteen kompaktiin pakettiin. Koulutuksen käytyäsi ymmärrät muutoksen entistä paremmin inhimillisenä kokemuksena. Osaat johtaa ihmisiä muutoksessa niin, että suunnitelmat muuttuvat uusiksi, organisaation yhteisiksi toimintatavoiksi. Otat käyttöön uusia konkreettisia muutostyökaluja ja viet muutosprojektisi niiden avulla seuraavaan vaiheeseen – tai maaliin! Lue lisää.

Dialogisuus kannattaa ja kannattelee
4.4., 8.5. ja 6.6.2018 (5 op)

Koulutusohjelma on suunnattu sinulle, joka haluat vahvistaa organisaatiosi kehittymistä kohti keskustelevaa, kuuntelevaa, arvostavaa, hyvinvoivaa ja tuottavaa yhteisöä dialogisin keinoin. Koulutus antaa työkaluja ja uskallusta käydä dialogia myös haasteellisissa työyhteisön tilanteissa ihmisiä ja heidän erilaisuuttaan arvostaen. Samalla tutustut dialogisiin välineisiin ja saat hyviä erimerkkejä niiden monipuolisista käyttötavoista erilaisissa johtamistilanteissa ja työyhteisön kehittämisessä. Lisätietoja: Saila Leivo, 040 569 8835, saila.leivo@tut.fi

JOKO-opintojaksot valinnaisina EMBA-opintoina
kevät 2018 (5 op)

EMBA-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa 5 op valinnaisia opintoja osallistumalla kahdelle vapaavalintaiselle JOKO-jaksolle.

Tampereen yliopiston järjestämää johtamiskoulutusohjelma Tampereen JOKOa on toteutettu jo vuodesta 1984 lähtien. JOKOn jatkuva suosio ja menestys perustuvat siihen, että ohjelma on aina elänyt tiiviisti kehityksessä mukana ja uudistunut talouselämän, organisaatioiden sekä koulutusohjelmassa mukana olevien yksilöiden tarpeiden mukaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.

Vapaavalintaiset koulutusjaksot:

  • Muuttuva toimintaympäristö ja strategia-ajattelu 1, 14.-15.2.2018
  • Strategia-ajattelu 2 (jatkuu edelliseltä jaksolta) ja valmentava johtaminen, 14.-15.3.2018
  • Asiakkuusajattelun johtaminen, 18.-19.4.2018
  • Osaamisen johtaminen ja viestintä, 6.-7.6.2018

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen
26-27.3 ja 11.-12.6. 2018 (5 op)

Ylimmälle johdolle, liiketoimintajohdolle, esimiehille sekä henkilöstöjohdolle ja –asiantuntijoille suunnattu koulutus antaa osaamista ja työkaluja työhyvinvoinnin tavoitteelliseen ja tulokselliseen johtamiseen. Koulutuksessa luodaan valmiuksia analysoida, kehittää ja toteuttaa strategista työhyvinvoinnin johtamista. Lähiopetusjaksojen välillä toteutettavassa kehittämistehtävässä koulutuksen oppeja peilataan oman organisaation tai muun valitun kohdeorganisaation käytäntöihin. Koulutuksesta saa vahvan tutkimukseen perustuvan tietopohjan työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja tehokkaista tavoista kehittää sitä.

TULOSSA keväällä 2018:

Rethinking Business
Kevät 2018 (15 op)

Verkkokauppa ja -markkinointi
Kevät 2018 (5 op)

 

Valinnaisten opintojen tarjonta uudistuu jatkuvasti, ja kaikkia koulutuksia ei toisteta vuosittain. Pidätämme oikeuden perua koulutuksen, mikäli osallistujamäärä ei ole riittävä.