Minkä tehtävän olet vastaanottanut uudessa yliopistossa?

Aloitan vuoden alusta johtajan tehtävässä, teemana jatkuva oppiminen. Kyseessä ei tällä kertaa ole niinkään yksikön johtajan pesti, vaan laaja 5-vuotinen jatkuvan oppimisen kehityshanke, joka läpileikkaa koko yliopistoa monesta näkökulmasta. Tällaisia laajoja teemapohjaisia kehittämishankkeita tulee olemaan uudessa yliopistossa neljä, ja tämä on siis yksi niistä.

Mitkä ovat päällimmäiset tunnelmasi ja mietteesi tänään, reilu kuukausi ennen uuteen tehtävään astumista?

Olen innoissani. Olen luonteeltani jatkuva kehittäjä ja muutoksentekijä. Tämä tehtävä jos mikä antaa mahdollisuudet katsoa visionäärisesti kauas. Jatkuva oppiminen on lisäksi erittäin ajankohtainen teema koko koulutuskentällä ja yhteiskunnassa laajemminkin, kun parhaillaan pohditaan, miten vastataan työelämän muutoksiin ja sitä kautta uudenlaisiin osaamistarpeisiin. Aihe on kaikessa laajuudessaan siis erittäin mielenkiintoinen, ja taustani ja kokemukseni koulutuksen kehittämisessä ja koulutuksen strategisessa johtamisessa antavat mielestäni hyvän lähtökohdan uudistuksen johtamiselle.

Mitkä ovat mielestäsi jatkuvan oppimisen mahdollisuudet uudessa yliopistossa ja miten meidän tulisi vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin?

Sanoisin, että se on pitkälti mielikuvituksesta kiinni. Olemme monella tavalla uuden ääressä, ja nyt meiltä kysytään ennen kaikkea visionäärisyyttä ja rohkeutta uudistaa ajatteluamme ja toimintatapojamme. Näen, että meillä on kaikki mahdollisuudet kulkea etujoukoissa jatkuvan oppimisen kentällä. On hienoa, että tulevassa yliopistossa jatkuvan oppimisen muutoksen laajuus ja sen vaikutukset koko yliopistoon on ymmärretty, mistä osoituksena on tämä kehityshanke.

Nähdäkseni sekä meillä että muualla on pidemmän aikavälin laaja remontti edessä. Nykyinen koulutusjärjestelmä perinteisine siiloineen ei kykene toimimaan riittävän ketterästi, jotta yksilöiden osaamisen tarpeisiin kyettäisiin vastaamaan. Monella suunnalla veikataan myös esimerkiksi tutkintojen merkityksen vähenevän tulevaisuudessa ja samalla oppimisympäristö laajenee oletusarvoisesti kattamaan koko maailman. Tällaiset näkymät haastavat myös korkeakoulut pohtimaan omia ajattelu- ja toimintatapojaan perusteellisesti.

Heli Harrikari on nimitetty elinikäisen oppimisen johtajaksi viisivuotiseen kehittämishankkeeseen uuteen Tampereen yliopistoon, joka aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. EMBA Tampere – tuoteperheen toimijat onnittelevat! Heli suorittaa itse parhaillaan General Executive MBA XII ohjelmaa – opinnot alkavat olla puolivälissä.

Millaisena näet Executive MBA -opintojen aseman tulevaisuudessa, osana jatkuvaa oppimista?

EMBA-ohjelmat ovat yhdenlainen kori osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta. Näen, että tulevaisuudessa meidän tulee kyetä vastaamaan sujuvasti toisaalta täsmätarpeisiin lyhytkestoisten koulutusten kautta ja toisaalta tarjota myös pidemmän aikavälin osaamisen kehittämistä, kuten EMBA-ohjelmat. Ja tietysti kaikkea siltä väliltä.

Mikä on tärkeintä, mitä Executive MBA -opinnot ovat antaneet sinulle tähän mennessä?

Kokonaiskuva omasta johtajuudesta on vahvistunut. Samalla ymmärrys oman organisaation toiminnan eri näkökulmista on selkeytynyt, ja siihen on tullut uusia värejä. Tähänastisen polun pohjalta on syntynyt tukuittain ajatuksia, miten yliopistoa ja laajemmin korkeakoulutusta pitäisi kehittää ja johtaa. Ja tutustuminen uusiin ihmisiin oman ryhmän kautta on tietysti hieno kokemus.

Mitä haluaisit sanoa henkilölle, joka harkitsee Executive MBA -opintojen aloittamista?

Kannattaa. Oman johtajuuden kehittämiselle täytyy olla aina tilaa. Lisäksi hommasta saa mielestäni irti vielä enemmän, jos mielessä on jo etukäteen tiettyjä strategisen johtamisen näkökulmia, joita haluaa ja kehittää ja siten kantaa mielessään läpi koulutuksen. Sellainen oma punainen lanka.

 

Jätä kommentti

avatar