Maaliskuussa julkistimme Eduskunnassa kirjan ”Tulevaisuuden kunta”. Kirjoittajina on peräti 57 tutkijaa ja käytännön kehittäjää, jotka käsittelevät kuntien tulevaisuutta monesta eri näkökulmasta. Laajan kirjoittajajoukon saaminen mukaan oli hämmästyttävän helppoa, mikä sinällään kertoo että asia koetaan tärkeäksi. Lämmin kiitos kaikille mukana oleville.

Kuntien muutoksesta on puhuttu pitkään. Niin pitkään että monet ovat jo täysin kyllästyneitä asiaan. Ajureina muutoksessa toimivat monet asiat muuttoliikkeestä väestön ikääntymiseen, globalisaatioon ja digitalisaatioon. Nyt lienemme kuitenkin tulleet käännekohtaan, jossa muutoksen lopulta laukaisee ja toteuttaa sote- ja maakuntauudistus.

Entä miltä tulevaisuuden kunta sitten näyttää?

Kunta ei ole katoamassa mihinkään. Eikä se ainakaan eurooppalaisittain vertaillen tule olemaan erityisen ontto tehtäviltään. Kunta on tulevaisuudessakin kansalaisten arjen sujuvuuden kannalta merkittävin julkishallinnon toimija. Kuntien tulevissa tehtävissä korostuvat koulutus, sivistys, ennaltaehkäisevä hyvinvointityö sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. Yhteisön johtaminen nousee organisaation johtamistakin tärkeämmäksi näkökulmaksi kuntien keskinäisen kilpailun asukkaista ja yrityksistä kiristyessä.

Olennaista on että tulevaisuudessa kuntien menestys tai kuihtuminen on entistä enemmän kiinni omista toimenpiteistä. Tulevaisuus ei ole missään annettuna, vaan se on rakennettava. Se on tekemisen asia ja tekemisessä korostuvat strategia, uudistumiskyky, johtaminen, osallisuus ja viestintä.

Strateginen johtaminen nousee tärkeämpään rooliin kuin vielä koskaan aiemmin. Kunnan tulee uudelleenarvioida perustehtävänsä ja roolinsa. Kunnalla tulee olla kirkas strategia, joka estää ajelehtimisen ja mahdollistaa proaktiivisen kehittämisen. Strategia, identiteetti ja maine kytkeytyvät yhteen tavalla jota Mikkelin kaupunginjohtaja VTT Timo Halonen kuvaa tämän kirjan artikkelissaan ja väitöskirjassaan ”Maineella menestykseen – mainetyö kaupunkiseudun kehittämisen välineenä.

Strategia sisältää valintoja, jotka perustuvat paikallisiin omaleimaisiin piirteisiin kuten maantieteelliseen asemaan, kulttuuriin ja elinkeinoihin. Näiden hyödyntäminen tulee nopeuttamaan kuntien erilaistumiskehitystä.

Kunta ei kuitenkaan voi kehittyä ilman kuntalaisten ja yritysten aitoa osallisuutta. Tulevaisuuden luomisessa on olennaisesti kysymys siitä, kokevatko kuntalaiset osallisuutta, näkevätkö he kunnan tai kaupungin ”omana kuntanaan” ja onko heillä kokemus vaikuttamisen mahdollisuudesta osana omaa yhteisöään. Siksi strategiakin on syytä ymmärtää uudelleen lähtien siitä miten se voi toimia osallisuuden välineenä. Strategia, osallisuus ja viestintä ovat johtajan perustyökaluja uuden kunnan rakentamisessa.

 

Tulevaisuuden kunta on saatavilla maksuttomana e-kirjana sekä tilattavissa Kuntaliiton kirjakaupasta.

(pdf-julkaisu)
(painettu julkaisu)

Avainsanat : / / /

Jätä kommentti

avatar