Viime syksynä Vantaa otti ison harppauksen kohti uudenlaista oppimista ja opetusta. Esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja Vantaan ammattiopisto Varian käyttöön hankittiin yli 16 000 tablettia. Samassa yhteydessä kouluille rakennettiin avoin langaton verkko.

Vantaalla tablettien hankinta on osa laajaa oppimisen muutosta, jossa pääroolia näyttelevät opetussuunnitelmien uudistaminen, uudenlaiset työskentelymenetelmät, yhdessä tekeminen ja oppiminen. Nykytekniikka ja sähköiset oppimateriaalit tarjoavat mahdollisuuden opiskeluun aikaan ja paikkaan sitoutumattomasti sekä tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi etäopetusta. Verkkopedagogiikan käyttö on tuonut opettajalle entistä enemmän välineitä mm. opetuksen eriyttämiseen. Laitteet ovat antaneet myös oppilaille uudenlaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan – muun muassa omatoiminen tiedonhaku ja tuotosten toteuttaminen suoraan videon, kuunnelman, sarjakuvan tai animaation keinoin on jo arkea useassa koulussa.

Laitteiden ja verkon tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi meidän, pedagogiikan ammattilaisten, täytyy opetella ja omaksua uusia toimintatapoja ja taitoja. Tarvitsemme rohkeutta kokeilla ja ottaa oppilaita aktiivisemmin mukaan oman oppimisen toteuttamiseen. Laitehankinnat ja hienot puitteet eivät yksistään riitä muutoksen aikaansaamiseen.

Vantaalla oppimisen muutosta on suunniteltu yhdessä lasten ja nuorten, vanhempien, henkilökunnan ja asiantuntijoiden kanssa. Oppimisen keskiössä ovat tiedonhankinta ja soveltaminen, yhdessä oppiminen ja luovuuden ja omatoimisuuden edistäminen. Ulkoa opetteleminen ja pänttääminen vaihtuvat oivaltamisen iloon ja yhdessä tekemisen riemuun. Syksyn aikana olemme myös havainneet, että vertaistuella, avoimilla keskustelufoorumeilla ja riittävällä koulutuksella on tärkeä rooli onnistumisessa.

Matkalla kohti uudenlaista oppimista työkulttuuri ja johtaminen ovat muutoksen pyörteissä. Myös koulun johdon ja hallinnon on täytynyt haastaa itsensä muuttamaan perinteisiä kokous- ja koulutusrakenteita ja ottaa tekniikkaa mukaan työskentelytapoihin. Opetuksen ja oppimisen uusien mallien benchmarkkaus niin Vantaan sisällä, kotimaassa kuin ulkomaillakin inspiroi ja antaa kipinän kokeilla uusia menetelmiä omassa koulussa. Tammikuussa inspiraatiota haettiin Lontoossa järjestetyiltä BETT-messuilta, jossa esillä olivat maailman johtavat oppimisen teknologiat ja menetelmät.

Mukaan tarttuikin kokeilukelpoisia ideoita ja aimo annos motivaatiota kokeilla uutta ja ottaa uusia rohkeita askeleita eteenpäin!

tapio lahtero

 

Avainsanat : / / / / /