Organisaatioiden kahdet kasvot

Organisaatiot ovat kaikkialla läsnä. Me synnymme organisaatioissa, kasvamme ja kehitymme niissä ja teemme työmme niissä. Kulutamme huomattavan osan ajastamme erilaisissa organisaatioissa. On aiheellista kysyä ovatko organisaatiot toivon vai taantuman voimia?

Organisaatioilla, julkisilla ja yksityisillä, on kahdet kasvot. On organisaatioita, joita epäluottamus, pelko, kosto, välinpitämättömyys, väärinkäytökset, alistaminen ja sorto hallitsevat. Tällaisissa organisaatioissa totuutta vääristellään ja rehellisyydestä rangaistaan. Valitettavan usein kuulee ihmisistä, joilla on henkilökohtaisia kokemuksia näistä olosuhteista. Erilaiset taantuman aiheet kalvavat ja kuihduttavat ihmisten sisäisiä voiman lähteitä.

Organisaatioilla voi olla myös täysin toisenlaiset kasvot. Tällaisille organisaatioille ovat tunnusomaisia vahva yhteistoiminta ja luottamus, keskinäinen arvostus ja kunnioitus sekä pyyteetön apu ja tuki. Näissä organisaatioissa ihmiset jakavat saavutukset, kunnian ja palkinnot. Ihmisten keskinäiset suhteet ovat avoimet, suorat ja rehelliset. Myönteisyys antaa ihmisille voimaa, innostusta ja kannustusta.

Toivon kulttuurista taloudelliseen menestykseen

Yksi Suomen suurimmista haasteista on tehdä organisaatioista toivon voimia. Suomella ei ole varaa yhteenkään taantuvaan yritykseen ja julkiseen organisaatioon. Toivon kulttuuri tuottaa meille tarvitsemamme aineellisen hyvän. Se mahdollistaa yrityksille niiden taloudellisen menestyksen. Toivo vetää magneetin tavoin ihmisiä puoleensa ja saa heidät tekemään työtä yhdessä.

Kun ihmiset menettävät toivonsa, organisaatioita uhkaa henkinen ja taloudellinen taantuma. Se muuttaa tulevaisuuden pelottavaksi ja vaaralliseksi. Samalla ihmisten motivaatio tehdä yhteistyötä alkaa heiketä. Työtoverit, esimiehet ja omistajat muuttuvat ensin vastustajiksi ja aikaa myöten vihollisiksi. Kun tämä vaihe on saavutettu, toivon palauttaminen on hyvin vaikeaa ja aikaa vievää.

Organisaatioiden muuttaminen toivon voimiksi vaatii niiltä ensisijaisesti sisäistä uudistumista, henkistä renessanssia, johtamisessa, strategioissa, henkilöstöhallinnossa ja taloudessa. Tässä asiassa organisaatiot voivat luottaa vain omiin valintoihinsa ja voimiinsa. Keskitetyt ratkaisut ovat auttamattomasti liian hitaita, mekaanisia ja tehottomia. Ne eivät ota riittävästi huomioon organisaatioiden potentiaalia ja erilaisuutta.

Toivon voimina organisaatiot ymmärtävät, että moraaliset tavoitteet ovat ylivoimaisia suoraviivaisiin taloudellisiin tavoitteisiin verrattuna. Moraaliset tavoitteet ovat taloudellisen menestyksen tae, koska ne mahdollistavat menestyksen moniulotteisuuden. Taloudelliset tavoitteet lisäävät vastakkainasettelun ja nollasummapelin todennäköisyyttä.

Hierarkioista heittäytymällä löytyy uudistumisen voima

Henkinen renessanssi edellyttää ihmisten vapauttamista hierarkian ahtaudesta, työnjaon rajoitteista ja sääntöjen mielivallasta. Ne ovat taantumista ruokkivia ja vahvistavia voimia ja valitettavan yleisiä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. On yllättävää havaita, että toimintaympäristön muutos saa organisaatiot järjenvastaisesti kiristämään otettaan ihmisistä vapauttamisen sijasta.

Henkisen renessanssin mahdollistamiseksi organisaatioiden on muutettava suhtautumistaan kaikkeen mittaamiseen. Mittaamisen vaarat ovat suuremmat kuin hyödyt. Liiallinen mittaaminen tuhoaa luottamusta, moraalia, motivaatiota ja tehokkuutta. Kaiken huolellinen mittaaminen tekee ihmisistä koneiston epäitsenäisiä ruuveja ja muttereita. Liiallisen mittaamisen sijasta johtajien tulisi keskittyä ihmisten lahjojen vapauttamiseen, hyödyntämiseen ja hiomiseen.

Johdon on uskallettava heittäytyä asiakkaittensa ja henkilöstönsä vahvuuksien varaan. Tällainen heittäytyminen ilmentää vahvaa avoimuutta ja syvää luottamusta, joka ei jää palkitsematta. Organisaatioiden renessanssi on siten myös tie yksilöiden uudistumiseen. Yksilöiden ja organisaatioiden samanaikainen uudistuminen on yhteiskuntaa myönteisesti muuttava voima. Tässä olkoon tavoitteemme!

 

Harkitsetko johtamisosaamisesi kehittämistä? Tutustu Executive MBA Tampere koulutusohjelmiin

Avainsanat : / / / / / /

1
Jätä kommentti

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Kari Murto Recent comment authors
Kari Murto
Guest

Realistinen kuva useimmista organisaatioista. Monet asiat ovat muuttuneet vuosisatojen myötä, mutta hierarkia voi erinomaisesti tänäänkin. Hierarkkinen organisaatiorakenne palvelee ylhäältä lähtevää kontrollia ja vallankäyttöä, jossa asiakkaat ja perustason henkilöstö ovat objekteja omissa organisaatioissaan. Kehittämishankkeissa puhutaan kauniisti asiakaslähtöisyydestä ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisesta, mutta asiakkaiden tai perustason henkilöstön osallistumismahdollisuudet muutosten suunnittelussa ja päätöksenteossa ovat olemattomat. He ovat organisaation kehittämisessä kohteita, joille päättäjät ja johto suunnittelevat ja toteuttavat muutoksia. Ei siis ihme, että henkilöstön työmotivaatio ja hyvinvointi kärsivät eivätkä asiakkaat ole ole tyytyväisiä.