Taloudellinen riski on modernin riskienhallinnan näkökulmasta aina myös mahdollisuus. Onko ikääntyvän väestön aiheuttama taloudellinen rasite poikkeus säännöstä?

Viime vuosina eläkkeelle siirtyneet ikäluokat ovat olleet työelämän aloittavia ikäluokkia huomattavasti suurempia. Ilman tätä eroa huono työllisyystilanteemme olisi vielä paljon nykyistä pahempi. Vanhenevasta väestöstä on ollut tässä mielessä merkittävää taloudellista hyötyä.

Väestön ikääntyminen tapahtuu muualla Euroopassa muutaman vuoden Suomea jäljessä. Mikäli täällä onnistutaan ratkaisemaan haasteet nokkelalla tavalla, kehitetyt teknologiat ja liiketoimintaosaaminen tarjoavat suuren vientipotentiaalin tulevina vuosina.

Maailmanlaajuisesti väestökasvu ja liikaväestö ovat syynä suuriin ympäristö – ja resurssiongelmiin. Toisaalta toivottu väestönkasvun taittaminen aiheuttaa aina väestön ikääntymisen ja siihen liittyvät taloudelliset ongelmat. Ehkä Suomen tulevien vuosien opeilla voidaan ratkoa tätä suurta ongelmaa.

Suuret ikäluokat ovat ansainneet aiempaa suuremmat eläkkeet, jolloin he muodostavat varmatuloisen ja varsin kulutuskykyisen väestöryhmän. Eläkeläisille suunnatut palvelut tarjoavat näin kasvun mahdollisuuden vaikkapa harrastetoimintojen, matkailun ja terveydenhuollon yrityksille.

Väestöpyramidin kääntyminen tarkoittaa keskimääräisten perintöjen huomattavaa kasvua. Suuria perintöjä saavalla osalla pienten ikäluokkien edustajista on ainutkertainen mahdollisuus yritystoiminnan rahoittamiseen ja riskinottoon.

Eläkeikäinen väestömme on tutkimusten mukaan entistä terveempää. Näin he muodostavat tärkeän tukijoukon läheisilleen. He voivat myös panostaa hyväntekeväisyystoimintaa ja hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmalle polvelle.

Ikääntyvä väestö on taloudellisen uhan lisäksi Suomelle suuri mahdollisuus.

Avainsanat : / / / / / /

Jätä kommentti

avatar