Minä mentorina olen kuin… Mentorointi on kuin …

Poliisitoimen johtaminen kuten muukin julkisen sektorin johtaminen on murroksessa. Tähän haasteeseen vastatakseen poliisijohto käynnisti korkeatasoisen EMBA in Policing ohjelman yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutechin ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa.

Halusimme tuoda mentoroinnin vahvasti osaksi EMBA-ohjelmaa ja tukemaan oman henkilökohtaisen ja persoonallisen johtajuuden kehittymistä. Mentoroinnin dialoginen ote tukee samalla myös osallistujien omien johtamiskäytäntöjen kehittymistä kohti osallistavaa, kuuntelevaa ja keskustelevaa johtajuutta. Aktorit hakivat mentorinsa oman toimialansa ulkopuolelta – näin varmistettiin myös ajattelun laajentaminen ja kehittyminen vapaana oman toimialan rajoitteista.

Arvostetut mentorit edustavat juuri niitä johtajuuden osa-alueita, joita osallistujat omassa johtamisessaan halusivat kehittää. Kehittämisen kohteina nähtiin muun muassa kansainvälisen monikulttuurisen organisaation johtaminen, naisjohtajana arvostuksen saavuttaminen miesvaltaisessa organisaatiossa, muutoksen johtaminen henkilöstöä uuvuttamatta ja sidosryhmäyhteistyön johtaminen.

Johtajuus on vahvasti oman persoonan peliin laittamista – haasteisiin tarttumista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja niukkenevien resurssien maailmassa. Tarvitaan visionääristä ja strategisesti kyvykästä johtamista sekä samaan aikaan dialogisuutta tukevaa viestintäkulttuuria. Johtamisen haasteissa ja karikoissa koetellaan myös uskoa parempaan huomiseen. Juuri näissä tilanteissa ovat kokeneen mentorin kanssa vietetyt hetket arvokkaita ja silmiä avaavia.

Parhaimmillaan mentor auttaa aktoria näkemään tämän oman ajattelun kehittymisen ja tukee näissä kipukohdissa. Uuden kohtaamiseenhan kuuluu aina myös älyllinen epävarmuus ja hämmennys. Näiden tunteiden salliminen ja työstäminen ovat keskeinen osa mentorointikeskusteluja.

Mentorointikeskustelun tavoitteena on synnyttää jotakin uutta ja yhteistä teemasta, johon aktorin kiinnostus kohdistuu. Mentoroinnissa kohdataan arvostaen ja kuunnellen: osanottajien välille luodaan yhteinen alue, jossa syntyy kokonaan uusi käsitys asioista. Näin sekä aktorin että mentorin oma ajattelu kehittyy. Molemmille syntyy uusia ja aiemmin tuntemattomia näkökulmia omaan työhön ja elämään liittyvissä kysymyksissä. Molemmat voittavat. Strategista johtajuutta kehittävässä EMBA in Policing -koulutusohjelmassa panostetaan henkilökohtaiseen ja persoonalliseen johtamisotteeseen, jonka kehittämistä tuetaan vahvasti mentoroinnin avulla.

Avainsanat : /