Digitalisaatio ja Big data ovat finanssisektorin uudet muotisanat. Vakuutusalalle ne lupaavat tarkempaa riskin hinnoittelua paremman ja rikkaamman vakuutettavista kerättävän tiedon avulla. Eniten huomiota julkisuudessa ovat saaneet ihmiselle suunnitellut aktiivisuusrannekkeet ja niiden keräämän tiedon käyttö henki- ja sairausvakuutusten hinnoittelussa.

Ihmiset eivät ole kuitenkaan mittalaitteiden ainoa sovelluskohde. Eräs kiinnostava alue on niiden käyttö lemmikkieläinten vakuuttamisessa. Aktiivisuusrannekkeen mittauslaitteen eli anturin voi asettaa esimerkiksi koiran kaulapantaan. Silloin pystytään mittamaan koiran aktiivisuutta. Tieto lemmikin liikkeistä ja aktiivisuudesta välittyy omistajan älypuhelimeen sekä tarvittaessa myös eläinlääkärille ja vakuutusyhtiölle.

Tampereen yliopiston vakuutustiede-oppiaineessa tutkittiin tutkielman ja soveltavan Demola-projektin avulla miten mahdollisuus mitata lemmikkieläimen päivittäistä toimintaa vaikuttaa tulevaisuuden lemmikkieläinvakuutusten tuoteominaisuuksiin. Tulokset ovat lupaavia. Suomessa on 650.000 koiraa, joista arviolta vain kolmannes on vakuutettu. Markkinoilla on siis kasvupotentiaalia, jota uusi teknologia voi kiihdyttää.

Yhdysvalloissa on monia lemmikkieläinten mittauslaitteita kehittäviä yhtiöitä kuten Whistle, Tagg ja Fitbark. Suomalainen Startup, Beagard, on myös kehittänyt oman laitteensa. Aktiivisuuskaulapantojen hinnat Yhdysvalloissa ovat 100 euron lähistöllä.

Perinteisesti vakuutusyhtiöt ovat hinnoitelleet lemmikkieläinten vakuutukset eläimen rodun ja iän mukaan. Sairastavuudessa on eroja rotujen välillä ja sairastavuus kasvaa myös nopeasti iän myötä. Lemmikit ovat kuitenkin yksilöitä ja niiden yleiskunnossa ja sairastavuudessa on eroja rodun sisällä ja kussakin ikäryhmässä. Siksi aktiivisuuskaulapanta voi tuottaa paremman ja tarkemman riskiarvion eläimen eliniän aikana.

Eläinlääkäri voi käyttää aktiivisuusmittarin keräämää tietoa lemmikin kunnon arviointiin ja sairastapauksessa paranemisen seuraamiseen. Vakuutusyhtiö voi tarjota alemmat vakuutusmaksut parantuneen diagnosoinnin ja korvauskulujen paremman hallinnan takia. Aktiivisuusmittarilla voi olla myös ennaltaehkäisevä rooli. Aktiivisuusmittari rekisteröi eläimen päivittäisessä aktiivisuudessa tapahtuneet pienetkin vaihtelut ja pystyy myös varoittamaan omistajaa mahdollisesta sairaudesta tai ongelmasta ennen kuin omistaja havaitsee sen. Näin mahdollinen sairaus saadaan diagnosoitua aikaisemmin. Lemmikin hyvinvointia häiritsevä sairausaika lyhenee ja sairauden hoidon kustannukset alenevat.

On arvioitu, että lemmikkieläinten vakuutusten suurin korvauserä on liikuntaelimiin liittyvät korvaukset. Ne edustavat noin viidennestä koko lajin korvaussummasta. Seuraavaksi suurimmat korvaukset maksetaan ihosairauksista ja sisäelinten sairauksista. Nämä kolme ryhmää kattavat melkein puolet maksetuista korvauksista.

Kaikkea ei ulkoisella mittarilla voi mitata. Koiran ruumiinlämmön ja muiden sisäisten elintoimintojen mittaaminen vaatisi koiran nahan alle asetettua anturia. Vaikka näitä ei ole vielä markkinoilla, on lemmikkieläimiin jo nyt mahdollista asentaa nahan alle tunnistinsiru, joka kertoo lemmikin omistajan ja asuinpaikan. Tulevaisuudessa nahan alle asennettavat mittauslaitteet tulevat yleistymään, jolloin lemmikkieläimen hyvinvointia voidaan seurata kokonaisvaltaisesti. Tämä mahdollistaa tulevaisuuden vakuutusyhtiöille entisestään rikkaamman tuotetarjooman kehittämisen lemmikkieläinten omistajien hyvinvoinnin kasvattamiseksi.

Avainsanat : / / / / / /