Selvitimme tuoreessa tutkimuksessamme sitä, millaista osaamista kuntajohtajilta edellytetään nyt ja lähitulevaisuudessa. Tutkimus koski nimenomaan kuntien ykkösjohtajia, mutta uskoisin tulosten kertovan johtamisen muutoksesta laajemminkin.

Esille voisi nostaa monia mielenkiintoisia havaintoja. Kiinnostavinta on ehkä kuitenkin johtamisen perusorientaation muutos kohti yhdistävää johtajuutta, jossa johtajan roolina on monien toimijoiden potentiaalin virittäminen ja valjastaminen toimimalla katalyyttinä, fasilitoimalla, integroimalla ja mahdollistamalla. Lähtökohtana on aikaamme leimaava hektisyys ja monimutkaisuus. Tilanne, jossa kenenkään yksittäisen ihmisen kompetenssit ja aika eivät enää riitä. Sen sijaan johtajuudella luotava lisäarvo rakentuu yhteistyöstä, yhteisistä tavoitteista, tulevaisuuksien etsinnästä, kumppanuuksista ja luottamuksen rakentamisesta.

Johtajat toimivat yhä useammin ekosysteemien kaltaisissa ympäristöissä, joissa suoraan valtasuhteeseen perustuvan johtamisen rooli vähenee. Sen sijaan sellaiset taidot kuin neuvottelu, suostuttelu, narratiivien luominen ja tulevaisuuden visiointi nousevat merkittävyydeltään uuteen asemaan. Vastaavasti vuorovaikutus, viestintä ja ihmisten johtaminen ovat yhä tärkeämmässä roolissa johtajien arjessa. Ja viestinnän välineiden muutos edellyttää uusien taitojen ja toimintatapojen oppimista, jotta voidaan vuorovaikuttaa merkityksellisillä foorumeilla ja tavoilla.

Yhdistävä johtaminen edellyttää monia taitoja, mutta myös tietynlaista asennoitumista. Olennaista on tilan antaminen muille. Johtaminen ei ole asema vaan palvelutehtävä.

Avainsanat : / / / / /

Jätä kommentti

avatar