Kiinteistö- ja rakennusalan EMBA_Marjukka Kuutti_Mikko Niskanen_Jarno Tuimala

Kiinteistö- ja rakennusalalla käydään nykyisin paljon keskustelua toimialan uudistumistarpeista. Koska uudistuminen edellyttää myös uutta osaamista, Tampereen yliopisto ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinko kehittivät alalle korkean tason Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA -ohjelman eli KiRa EMBAn. Historian ensimmäinen KiRa EMBA alkoi Tampereen yliopistossa marraskuussa 2016.

– Tavoitteena oli tehdä KiRa EMBAsta rajoja rikkova kokonaisuus. Ohjelmassa toimialan osaamista kytketään Tampereen yliopiston vankkaan alue- ja kaupunkikehityksen tutkimukseen sekä johtamiskoulutukseen, kertoo koulutuspäällikkö Marjukka Kuutti Synergosista. Suunnitteluvaiheen yhteistyö Kiinkon kanssa sujui Marjukka Kuutin mukaan joutuisasti.
– Molemmilla oli vahva käsitys ohjelman tarpeellisuudesta.
– Yhteinen sävel löytyi heti, vahvistaa Kiinkon toimitusjohtaja Jarno Tuimala (kuvassa oikealla). Toki kävimme keskusteluja muidenkin yliopistojen kanssa, mutta vain Tampereen yliopisto ilmoitti haluavansa räätälöidä toimialalle uuden, yksilöllisen EMBA-ohjelman.
– Tampereen yliopiston joustava asenne siihen, että ohjelmassa käytetään myös oman yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita, kertoi avoimuudesta ja modernista ajattelusta. Se vakuutti meidät, Tuimala kertoo.

Aloite toimialan omasta EMBA-ohjelmasta tuli Kiinkosta. Se on perinteikäs, toimialan kehitystarpeet tunteva kouluttaja, joka on järjestänyt täydennyskoulutusta ja ammattiin pätevöittäviä tutkintoja 40 vuoden ajan kiinteistönomistajille ja -rakennuttajille, isännöitsijöille sekä kiinteistönvälittäjille.

Toimialan sisälle näkee parhaiten ulkopuolelta

KiRa EMBA -ohjelma luotiin akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemusperäisen tiedon yhdistämiselle ja vuoropuhelulle.

– Tarvitsimme erityisen ohjelman, jossa noustaan päivittäisen työn yläpuolelle tarkastelemaan alaa laajasta perspektiivistä. Näkymien perusteella etsitään vastauksia siihen, mihin suuntaan yritysten ja koko toimialan pitäisi kehittyä, Tuimala selvittää.
– Kiinteistö- ja rakennusala on yksi niitä toimialoista, jotka ovat nykyisin kovassa muutoksessa.

Alalla on tunnistettavissa useita megatrendejä. Vaatimukset palvelujen ja toimintojen digitalisoimiseksi kasvavat, ja verkostomainen toimintatapa yleistyy. Ennen hyvin paikallinen ala on hyvää vauhtia kansainvälistymässä, Tuimala kertoo.

Kehitys on kulkemista oivalluksesta toiseen

Realia Isännöinti Oy:n Länsi-Suomen aluejohtaja Mikko Niskanen (kuvassa keskellä) on yksi ensimmäisen KiRa EMBAn opiskelijoista. Hän jakaa Tuimalan käsityksen alan muutoksesta.

– Tähänastisella urallani pysyvää on ollut vain muutos. Isännöintiala keskittyy, ja vaikka alalla on edelleen liuta pieniä isännöintiyrityksiä, yleiskuva on ratkaisevasti erilainen kuin esimerkiksi 15 vuotta sitten, Niskanen sanoo.

Liiketoimintaosaamisen yhdistämisen tarve substanssiosaamiseen kasvaa koko ajan. Kriittisesti arvioituna alalla on myös johtamisvajetta. Mikko Niskasen päätös osallistua EMBAan syntyi 20 vuodessa kertyneen kokemuksen ja havaintojen pohjalta. Hänen oma uransa lähti liikkeelle perheyrityksestä, kahden hengen isännöintitoimistosta.

– Teimme asioita oikein ja yritys kasvoi voimakkaasti. Saimme oivalluksia, joista ehkä tärkein oli se, että seuraava iso steppi otetaan siirtymällä isännöinnistä isännöintiliiketoimintaan. Kun toiminta saa volyymia ja kehittämiseen voidaan osoittaa resursseja, edistyminen on luonnollisesti nopeampaa verrattuna yritykseen, jossa toimintaa kehitetään työn ohessa. Kehittämisestä ja johtamisesta on siten tullut oikeita töitä myös isännöintialalla!

Verkostossa alan kovimmat osaajat

Niskasen ensimmäinen opiskeluvuosi kolmevuotisesta EMBA-ohjelmasta on ohi.

– Paljon on tullut eväitä, lamppuja syttyy koko ajan. Yliopisto-osaajien ja kiinteistöalan asiantuntijoiden yhdistelmä on jo tuottanut johtamiseen konkreettisia ideoita ja työkaluja. Niskasen mukaan koulutusohjelmassa iso juttu on myös alan kovien osaajien verkosto, jollainen syntyy jokaiseen EMBA-ohjelmaan.

– Olemme yhdessä sentään kolme vuotta. Se on tarpeeksi pitkä aika oman ajattelun ja asenteiden muuttumiseen. Kolmessa vuodessa ehtii tapahtua myös toimialalla. Muutos tulee näkyväksi koulutusohjelmaan tehtävässä kehittämistehtävässä. Teen omani isännöintiliiketoiminnan kehittymisestä, alan digitalisoitumisesta ja automatisoinnista sekä kuluttajakäyttäytymisen muutoksesta, Niskanen kertoo.

KIRA-koulutuspolku hahmottuu

Kiinko aloittaa Tampereen yliopiston kanssa tänä syksynä toisen kiinteistö- ja rakennusalalle suunnatun koulutusohjelman, johtamiseen keskittyvän KiRa JOKOn. JOKO-ohjelman tarve tuli esille, kun Kiinkossa selvitettiin yritysten kiinnostusta KiRa EMBAan.

– KiRa JOKO on suunnattu työuransa alussa oleville henkilöille ja osuu heidän osaamistarpeisiin kenties paremmin kuin pitkä ja vaativa EMBA. Jos henkilö jatkaa koulutuspolulla, KiRa JOKO on myöhemmin hyväksiluettavissa KiRa EMBAn opintoihin, Jarno Tuimala kertoo.

Lue KiRa JOKOsta lisää Tutustu KiRa EMBA ohjelmaan
 

Teksti ja kuvat: Hybridiviestintä Effet Oy
Teksti on julkaistu aikaisemmin Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin asiakaslehdessä.

Avainsanat : / / / / /

Jätä kommentti

avatar