Viimeaikoina julkisen toiminnan uudistukset ovat olleet paljon esillä erityisesti negatiivisessa sävyssä. Hankkeet takkuavat, ovat erilaisten lakien vastaisia tai valmistelulle haetaan aikalisää. Uutisointi kuitenkin unohtaa, että ne teemat, joita eri uudistuksilla pyritään muuttamaan, ovat olleet pöydillämme jo vuosia. Palveluprosessien kehittäminen, asiakaslähtöiset palvelut, eri ammattikuntien toiminnan integrointi, johtamisen kehittäminen sekä vaikuttavuuden ja taloudellisuuden kehittäminen ovat kehittämisteemoja, joista olemme puhuneet pitkään ja joita olemme siirrelleet työssämme aina sopivampaan ajankohtaan – tulevaisuuteen. ”On niin kiire juuri nyt”.

Kehittäminen tarvitsee ympäristön, jossa voi ajatella, pohdiskella, väitellä ja pallotella uudistamisen sisällöistä ja ratkaisuista. Tilassa, jossa voi hengittää ja ajatella, syntyy uutta. Kiireinen työelämä ei juuri ajattelua mahdollista. Kiire synnyttää väistelyä.

Näkökulmat esille ääneen ajattelulla

Sanotaan, että ääneen ajattelu on ajattelun vaarallisin muoto. Kuitenkin monelle kehityshankkeelle olisi eduksi, jos niitä tuumittaisiin vähän isommallakin porukalla. Moniäänisessä ryhmässä eri näkökulmat tulevat esille ja perustelut hioutuvat. Johtamiskoulutukset ja erilaiset ajatuspajat ovat oivallisia hetkiä ja keinoja kehittää turvallisesti. Hyvin koottu ryhmä tarjoaa aina uusia ajatuksia. Osin tästäkin syystä laadullisessa tutkimuksessa hyödynnetään focus groupiksi nimitettyä menetelmää. Ryhmässä kommentoidaan ja mahdollisesti myös kehitellään annettua teemaa. Usein ei voidakaan nimetä idean tai ratkaisun esittäjää, kun se on koko ryhmän ajattelun ja ideoinnin tulos. Osaava vetäjä tarjoaa osallistujille turvallisuuden ja tilan ajattelulle.

Ole rohkea

Perinteisesti yritysten, julkishallinnon ja yliopistomaailman suhteet ovat olleet Suomessa tiiviit. On rohkeaa hakea ajattelun tukea ja asettua arvioinnin tai tutkimuksen kohteeksi tai henkilötasolla tulla johtamiskoulutukseen. Voitot ovat kuitenkin ilmeiset. Kannustan tähän rohkeuteen jatkossakin.

Avainsanat : / / / / / / / /

Jätä kommentti

avatar