Mesopotamian kamelikaravaanit vuonna 2000 eaa. lienevät olleet historian ensimmäinen joukkoliikenteen muoto. Ne mahdollistivat kaupankäynnin ja ihmisten liikkumisen karavaanien mukana kauppapaikkojen välillä. Tilausliikenne taas taisi alkaa 1500 eaa., kun Niilillä ruvettiin järjestämään turistiristeilyitä, joilla juopoteltiin. Näin taustoitti julkisen liikenteen syntyä ja tarkoitusta yhdysvaltalainen liikennetaloustieteilijä Glen Weisbrod elo-syyskuun vaihteessa Santiagossa pidetyssä 14. Thredbo-konferenssissa. Lähemmäs konferenssin varsinaista teemaa hän pääsi kertomalla Bostonissa vuonna 1630 järjestetystä lauttaliikenteen käyttöoikeussopimusta koskeneesta tarjouskilpailusta.

Margaret Thatcher ja hänen 1980-luvun puolivälissä käynnistämänsä Ison-Britannian joukkoliikenteen sääntelyn purkaminen ja yksityistäminen olivat alkusyynä liikennetaloudellisen tutkimuksen suuntaamiseen uudelle alueelle julkisen liikenteen sääntelyyn ja rakenteisiin. Tämä tutkimushaara organisoitui Australian Thredbossa 1989 pidetyssä alan ensimmäisessä konferenssissa. Nyttemmin joka toinen vuosi järjestettävän Thredbo-konferenssien nimeä kantavan tapahtuman perustivat London Business Schoolin professori, nyt jo edesmennyt Michael Beesley sekä Sydneyn yliopiston professori David Hensher.

Konferenssisarjan perusteemana on edelleen viranomaisten järjestämien joukkoliikennepalveluiden kilpailuttaminen, markkinaehtoisen joukkoliikenteen sääntely, joukkoliikenteen organisointi sekä markkinoiden dynamiikka. Esimerkiksi junaliikenteen vertikaalinen integraatio ja kilpailuttamisen transaktiokustannukset ovat olleet viimeisten konferenssien agendalla. Nelipäiväisen konferenssin työskentelytapana olivat ensimmäisen päivän plenum-luentojen jälkeen alkaneet työpajat, joita oli kahdeksan. Viimeisenä konferenssipäivänä työpajojen keskeiset havainnot raportoitiin koko yleisölle. Työpajaesitelmät pohjautuivat yhteensä 107:ään 15 sivun pituiseen artikkeliin, joista parhaat julkaistaan myöhemmin Research in Transportation Economics -nimisessä julkaisussa.

Santiagossa meitä oli paikalla noin 280 osallistujaa 27 maasta. Samalla, kun tapahtuma on laajentunut, sen teemat ovat myös monipuolistuneet. Kehittyvien maiden mukaan tulo on tuonut puhtaiden taloustieteellisten teemojen rinnalle lähemmäs liikennesuunnittelua asettuvat kysymykset, kuten runkobussilinjat (Bus Rabid Transit, BRT) ja uusimpana tulokkaana liikenteen laajemmat taloudelliset, maankäytön ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset.

Tämän kirjoittajalla oli ilo osallistua Tampere-talolla vuonna 1991 pidettyyn 2. Thredbo-konferenssiin. Silloin haimme oppia Pääkaupunkiseudun yhteystyövaltuuskunnan (YTV) vuonna 1994 ensimmäisenä Suomessa käynnistämään bussiliikenteen kilpailuttamiseen. Kaksi vuotta sitten Oxfordissa ja nyt Santiagossa taas etsin kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) lähijunaliikenteen kilpailuttamista varten.

Suomalaisten mielenkiinto julkisen liikenteen sääntely -teemaa kohtaan on ollut valitettavan vähäinen. Oxfordissa 2013 meitä oli HSL:stä kaksi, minkä lisäksi Tampereen yliopiston professori Jarmo Vakkuri ja tuolloinen tohtorikoulutettava Torsten Seidel pitivät esitelmät. Santiagossa minulla oli esitelmä, jonka aiheena oli”A Big Bang in a Lazy Market; the Regulatory Reform of Finnish Bus Services in 2013-2014”. Toinen suomalainen osallistuja oli Paikallisliikenneliiton toiminnanjohtaja Pekka Aalto. Seuraava, 15. Thredbo -konferenssi pidetään elokuussa 2017 Tukholman kauppakorkeakoululla. Toivottavasti lyhyt matka houkuttelee aiempaa enemmän suomalaisia paikalle.

Avainsanat : / / / / / / /