Tampereen yliopistossa on käynnistymässä laatuaan ensimmäinen Järjestöjohtamisen EMBA -ohjelma. Ohjelma tarjoaa näköaloja työelämän uudistamiseen.

Joskus tuntuu, että suorastaan hukumme jatkuvasti kiihtyvään muutospuheeseen. Työelämää myllertävät muiden muassa digitalisaatio, globalisaatio, johtamisen uudet tuulet ja yritysten strategiavalinnat. Tällaisessa tilanteessa moni kokee hämmennystä ja suoranaista riittämättömyyttä. Hämmennys ulottuu yksittäisistä ihmisistä isoihin organisaatioihin.

Ammattiliitot ja edunvalvonta murroksessa

Ammatillinen edunvalvonta ja ammattiliittojen toimintaympäristö ovat myös muutosten pyörteissä. Suomen nykyinen työmarkkinamalli on rakentunut viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana. Kaikki alkoi SAK:n eheytymisestä ja ensimmäisistä tulopoliittisista kokonaisratkaisuista joskus 1960-luvulla. Ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen ja valtion yhteistyö tiivistyi aina 1990-luvun alkuun saakka. Vuosikausia sitä leimasi vahva institutionaalinen luottamus ja pitkäjänteinen yhdessä tekeminen. Tänä aikana ammattiliittojen jäsenmäärät kasvoivat ja niistä tuli merkittäviä yhteiskunnallisia vallankäyttäjiä.

Nyt olemme tilanteessa, jossa hallitus on ilmoittanut, että se ei enää osallistu työmarkkinapolitiikkaan. Elinkeinoelämän keskusliitto on puolestaan päättänyt, että se ei ole enää työehtosopimusten sopijaosapuoli. Samaan aikaan työelämä on sirpaloitumassa, etenkin pienten työpaikkojen määrä kasvaa nopeasti. Nuorten kiinnostus ammatilliseen järjestäytymiseen laskee, ja ammattiliitot ikääntyvät. Sosiaalinen media haastaa perinteiset järjestötoiminnan muodot, miten saada rekrytoitua uusia luottamusmiehiä.

Yliopistojen johtamiskoulutuksesta toiminta- ja muutoskykyä muutoksen johtamiseen

Järjestötyön ja edunvalvonnan maisema muuttuu nopeasti ja peruuttamattomasti. Tällaisessa tilanteessa kannattaa ottaa opiksi. Tunnetun sanonnan mukaan tieto on valtaa. Tiedosta on tullut myös yhä tärkeämpi ennakoinnin ja johtamisen väline. Tampereen yliopiston järjestämä EMBA on johtamiskoulutus, joka vastaa järjestöjohtamisen muutoshaasteisiin. Se tukee ay-liikkeen edunvalvontaorganisaatioiden toiminta- ja muutoskykyä sekä kannustaa yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Järjestöjohtamisen EMBA-ohjelma toteutetaan osana Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston EMBA-kokonaisuutta. Samalla ohjelma uudistaa myös yliopistojen omia toimintatapoja. Osa ohjelman moduuleista on yhteisiä Executive MBA in Public Management ja General Executive MBA -ohjelmien kanssa. Tämä mahdollistaa ohjelman joustavan suorittamisen ja tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia verkottumiseen ja uusiin yhteistyöavauksiin.

Tutkittua tietoa, rakentavaa kritiikkiä ja uusia toiminnallisia avauksia työelämän tarpeisiin

Yliopistojen tehtävänä on tieteellinen tutkimus ja tutkimukseen perustuva korkeampi opetus. Tiede edistyy vain ja ainoastaan kritiikin kautta. Yliopistoissa keskustellaan tutkimustuloksista, väitellään niistä ja esitetään rakentavaa kritiikkiä. Vain kyseenalaistamalla vanhat tulokset ja vanhat toimintatavat voimme löytää jotakin uutta ja tehdä asioita paremmalla tavalla.

Tässä ajassa myös ammattiyhdistysliike kaipaa uutta tietoa, rakentavaa kritiikkiä ja uusia toiminnallisia avauksia. Se kuitenkin säilyy, että ay-liikkeen tulee kyetä toimimaan paremman työelämän puolesta. Järjestöjohtamisen EMBA -ohjelmalla Tampereen yliopisto tarjoaa foorumin rakentaa uutta järjestöjohtamisen käsikirjaa.

Tutustu koulutukseen! Lue Harrin esittely

Avainsanat : / / / / / / /

Jätä kommentti

avatar