Isännöintiala on murroksessa. Suuri osa nykyisin toimivista isännöitsijöistä tulee jäämään eläkkeelle lähivuosina. Tämä vaikuttaa väistämättä tapaan toimia ja ottaa haltuun uusia toimintatapoja isännöintialalla. Samalla sodan jälkeiset ikäluokat jäävät tai osin ovat jo jääneet eläkkeelle ja heillä on aikaa, varallisuutta ja osaamista ostaa ja käyttää uudenlaisia palveluita. Sähköisten palveluiden käyttäminen on arkipäivää jokaiselle ja työikään nouseva Z-sukupolvi ei enää tunnista aikaa ennen nykypäivän teknologiaa. Nykymuotoinen isännöinti on tullut jo aikaa sitten tiensä päähän. Tarvitaan kokonaan uusi sähköiseen tietoyhteiskuntaan sopiva tapa tuottaa isännöinnin palvelut kasvavalle asiakaskunnalle.

Samaan aikaan isännöintiyritysten koko kasvaa ja isännöinti keskittyy enemmän suuriin kaupunkeihin. Kilpailu alalla kiristyy ja asiakkaiden vaatimukset kasvavat. Kilpaillaan hinnalla ja palveluvalikolla. Isännöintialallakin on myönnettävä että viimeisen vuosikymmenen aikana asiakaskäyttäytyminen on muuttunut lopullisesti.

Yritysten kasvun kyljessä uusien palveluiden ja uusien liiketoimintamallien kehitys on jäänyt osittain taka-alalle ja suurin työpanostus on liittynyt yritysten fuusioihin ja integraatioihin. Nyt on aika löytää uusi tapa, jolla isännöintiliiketoimintaa voi tuloksellisesti ja onnistuneesti harjoittaa tänään ja erityisesti tulevaisuudessa.

Isännöintialan tulevaisuuden tavoitteen tulee olla ei enempää eikä vähempää kuin – rakentaa liiketoimintamalli,  jossa nykyisistä näkymättömistä palveluosioista saadaan näkyviä ja sitä kautta lisätään palvelun avoimuutta ja vuorovaikutteista asiointia isännöinnin asiakkaan eli hallituksen, asukkaiden ja osakkaiden sekä taloyhtiöiden erilaisten palveluntuottajien välisessä vuorovaikutuksessa.

Samalla asiakaskokemus halutaan nostaa kokonaan uudelle tasolle ja helpottaa asumisasioiden hoitamista digitalisoinnin ja digitaalisten palveluiden avulla.

Polku lopulliseen ja toimivaan uuteen toimimalliin on pitkä ja edellyttää erityisesti oikeanlaisen yhteistyökumppanin löytämistä ohjelmistopuolelta, sekä aitoa rajat ylittävää yhteistyötä alan useiden ohjelmistotoimittajien kesken, jotta rajapinnat saadaan avoimiksi mahdollistamaan digitalisaatiota ja sen jälkeen vielä uutta innovatiivista palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämistä – kuten pankkialalla aikanaan tehtiin.

Liiketoimintamallin muutos tulee puuttumaan varmuudella myös isännöintipalvelun keskeisiin perinteisiin asiakaspalvelu ja asiakaskontaktitoimintoihin ja asiakkaan kontaktin parempaan hallinnoimiseen ja digitalisointiin ja kokonaan uusiin palveluihin.

Mikäli isännöintiala onnistuu luomaan uuden läpinäkyvän liiketoimintamallin tulee se nostamaan asiakkaan takaisin keskiöön.

Avainsanat : / / / / / / / / / /

Jätä kommentti

Be the First to Comment!

avatar