Olen kotoisin Kymenlaaksosta ja asunut Tampereella yli 40 vuotta. Yleisesti ajatellaan, että Hämeessä ollaan jotenkin hitaita ja vähän juroja. Jotkut omat kokemukset vahvistavat tällaista käsitystä. Olen harrastanut avantouintia runsaat 20 vuotta. Käyn säännöllisesti, lokakuusta toukokuun alkuun, Rauhanniemen kansankylpylässä. Ei mennyt kuin runsas 10 vuotta, kun vakituiset kävijät alkoivat pitää minua ikään kuin joukkoon kuuluvana, tervehtivät ja juttelivat tuttavallisesti. Siis aika hitaasti.

Tampereella toimii kaksi hienoa yliopistoa ja kaksi upeaa ammattikorkeakoulua. Yliopistojen yhteistyötä on kehitetty ja tiivistetty ainakin 40 vuotta. Tähän asti tulokset ovat pikemminkin laihoja kuin ylitsevuotavan runsaita. Ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä tehdään ulkomaisilla koulutusmessuilla ja opiskelijaliikunnassa. Muitakin mahdollisuuksia varmaan olisi.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana on Tampereelta kuulunut kummia. Ensin T3na alkanut selvitystyö havahdutti korkeakoulut, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun, pohtimaan niiden keskinäisen yhteistyön tiivistämistä.

Lokakuussa 2014 käynnistyi Tampere3-prosessi, jossa vararehtorityöryhmän tuli aluksi selvittää yhteisen korkeakouluyhteisön profiilia, tutkimuksen painopisteitä ja uusia rajat ylittäviä tutkinto-ohjelmia. Vararehtorityöryhmän raportti valmistui toukokuun puolivälissä. Kuun lopussa kolmen korkeakoulun hallitukset päättivät jatkaa prosessia, jonka tavoitteena on uuden yliopiston perustaminen Tampereelle. Sen on tarkoitus korvata prosessissa mukana olevat nykyiset toimijat.

Tampere3 on valtakunnallisesti jotakin ihan uutta. Siinä yhdistyy kaksi omaleimaisen profiilin omaavaa yliopistoa ja yksi maan johtavista ammattikorkeakouluista. Se avaa uusia mahdollisuuksia monitieteelliselle tutkimukselle ja tutkimustulosten käytäntöön viemiselle. Uudet tutkinto-ohjelmat lisäävät opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia. Lisäksi opiskelijan ei tarvitse heti opintojensa alussa tietää, haluaako hän siirtyä suoraan kandidaattitutkinnon suoritettuaan työelämään vai jatkaa opintoja maisteriksi. Tampere3 yhdistää myös erilaisten palvelujen resurssit aikaisempaa tehokkaammin tukemaan tutkimusta ja opetusta.

Hämäläisetkö hitaita? Tampere3 on ensimmäinen lajissaan, olemme tekemässä Suomeen jotakin aidosti uutta ja erilaisia. Tamperelaiset käyvät muiden edellä, nyt ei Hämeessä hidastella. Uskon, että kesälomien jälkeen käynnistyvä jatkosuunnittelu vakuuttaa meidät kaikki Tampere3:n tarpeellisuudesta. Se on jotakin joka meidän kannattaa yhdessä toteuttaa.

Harri Melin

Vararehtori

Tampereen yliopisto

Avainsanat : / / / / / / /