Digitalisaatio ja globalisaatio ovat muuttaneet pysyvästi finanssialaa ja toimintaympäristöä. Finanssialalle tulee paljon uutta kilpailua, uudenlaisia liiketoimintamalleja ja uusia digitaalisia palveluita kehitetään jatkuvasti.  Tämä on tarkoittanut myös uudenlaisten työvälineiden käyttöönottoa. Pankkityön arki on kovin toisennäköistä kuin vielä viisi vuotta sitten ja muutosvauhti kiihtyy. Vuoden 2008 pankkikriisi lisäsi alan sääntelyä rajusti ja sen  seurauksena pankkitoimihenkilön työ on kohdannut entistä tiukemmat  ohjeet.  Kustannustehokkuuden vaatimukset ovat muuttaneet organisaatiorakenteita – konttoriverkoston supistuessa oma lähiesimies saattaakin löytyä naapurikonttorista.

 

Asiakkaiden odotukset pankkipalvelulle ovat nousseet. Yksi huono asiakaspalvelukokemus, vaikka väärinymmärryksestä johtuva, leviää sosiaalisessa mediassa koko valtakunnan kattavaksi ilmiöksi. Asiakkaat odottavat joustavaa, helppoa ja henkilökohtaista palvelua itselleen sopivana aikana. Media lisää epävarmuutta alan työpaikoista viestiessään, että pankkitoimihenkilöt ovat yksi digitalisaation myötä häviävä ammattikunta. Miltä nämä kaikki muutokset tuntuvat pankkityön arjessa ja miten ne vaikuttavat johtamiseen ja esimiestyöhön? Onko johtaminen pankkimaailman muutoksessa erilaista kuin normaalitilanteessa?

 

Keskeiset asiat johtamisessa keskellä pankin digimuutosta:

  • Ihmisten johtaminen lempeän määrätietoisesti epämukavuusalueelle.  Iso haaste, koska uuden oppiminen ei jokaista tiimin jäsentä innosta, vaan enemmänkin pelottaa. Esimiehen tehtävänä on löytää keinoja pelon voittamiseksi, vahvistaa itsetuntoa ja luoda luottamusta siihen, että uudet asiat ovat kyllä opittavissa. Esimiehen oma esimerkki, kannustus ja tuki oppimiselle ja kehittymiselle ovat tärkeitä. Jotta pystyy oppimaan uutta, on kyettävä kyseenalaistamaan omia tuttuja työtapoja ja osattava poisoppia. Omaa työtä on osattava “konmarittaa”, jotta tilaa uudelle löytyy.
  • Esimiehen tavoitettavuus, läsnäolo, välittäminen arjessa. Mikäli esimiehellä on tiimijäseniä useammassa konttorissa, on panostettava läheisyyden tunteeseen myös sähköisiä välineitä käyttäen. Kun tiimin aamupalaverissa osa jäsenistä istuu saman pöydän ääressä ja osa on naapurikonttorissa, on vuorovaikutuksen avoimuuteen ja kaikkien osallistamiseen kiinnitettävä erityisesti huomiota. Tiimijäsenten tulee kokea, että esimies välittää huonoinakin aikoina.
  • Taito kiteyttää, yksinkertaistaa ja selkeyttää. Esimiestyö on aina ollut viestintää, mutta nyt viestinnässä onnistumiselle on erityinen tilaus. Keskellä kiihtyvää muutosvauhtia hyvä esimies pystyy nostamaan esiin tärkeät asiat vähemmän tärkeistä. Aika on rajallista ja kaikkia työtehtäviä ei ole välttämätöntä tehdä 110 lasissa. Miksi-viestinnässä onnistuminen on tärkeää, kun tehdään valintoja mihin panostetaan. Kyky tehdä ei-valintoja korostuu.
  • Tavoitteisiin johtaminen, jämäkkyys ja johdonmukaisuus. Esimiestyössä ei voi jäädä vain miellyttämisen kentälle, vaan työhön kuuluu olennaisena osana halu ja kyky tehdä päätöksiä ja johtaa tavoitteisiin jämäkästi sekä määrätietoisesti. Esimiehen on pystyttävä viestimään yhteinen päämäärä ja luotava yhteinen käsitys tavasta toimia. Ammattimaisuus esimiestyössä korostuu. Ammattimaisuutta on myös rohkeus puuttua poikkeamiin.
  • Tunnelman johtaminen, peli-ilo ja yhteistyön toimivuus. Hyvä asiakaskohtaaminen vaatii tuekseen hyvää sisäistä asiakaskohtaamista. Esimiehen toiminta selittää tiimin ilmapiiristä 70 % Hay Groupin tutkimuksen mukaan – tähän uskon itsekin. Hyvästä ilmapiiristä huolehtiminen vaatii esimieheltä hyviä itsensä johtamisen taitoja. Ennen kuin voi huolehtia muista, on pidettävä huolta itsestään. Ja muistettava myös, että kaikkien esimiestyön haasteiden keskellä on osattava olla armollinen itselleen.

Voisin jatkaa listaa vielä, mutta jo tässä vaiheessa on varmaan lukijalle selvää, että esimiestyö pankissa on erittäin haastavaa digimuutoksessa. Muutos vaatii kaikilta meiltä pankkialalla työskenteleviltä hyvää itsetuntoa, luottamusta omiin kykyihin sekä uteliaisuutta ja innokkuutta uuden oppimiseen. Erityisesti näitä itsensä johtamisen taitoja tarvitsevat pankissa esimiestyötä tekevät. Mikään edellä oleva ei kuitenkaan toteudu ilman että esimiehellä on hyvä esimies. Nyt jos koskaan, korostuu odotus hyvästä johtamisesta pankkialalla!

 

Jätä kommentti

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz

Selaa blogikirjoituksia

«
»