EMBA-opintoihini liittyvän kehittämistehtävän tuloksena syntyi Vaasan sairaanhoitopiiriin asiakaslähtöisyyden kehittämisohjelma. Vaasan sairaanhoitopiirin yhtenä strategisena tavoitteena on, että asiakkaiden kokema laatu on parasta Suomessa. EMBA-kehittämistehtäväni keskittyi edistämään tätä tavoitetta. Selvitin kyselytutkimuksen avulla, mitä odotuksia asiakkailla on tarjoamistamme palveluista. Asiakkaiden odotuksista ja tutkielmani teoriamallista saatiin yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja asiakaspalvelutyöryhmän kanssa kehitettyä sairaanhoitopiiriimme selkeitä toimenpiteitä kohti asiakaslähtöistä toimintatapaa. Toimenpide-ehdotuksia tuli yli 130.

Asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi olemme esimerkiksi päättäneet lisätä yleistä tiedottamista terveydenhuoltopalveluista ja asiakkaan roolista aktiivisena toimijana. Panostamme hoitosuunnitelman tekemiseen yhdessä asiakkaan kanssa ja suunnitelmiin sisällytetään myös asiakkaan vastuut ja velvollisuudet. Parannamme saavutettavuutta mm. puhelin- ja tekstiviestipalvelun avulla (ohjaus/neuvonta 24/7). Aloitamme asiakaspalvelukoulutuksen ja nimeämme sairaanhoitopiirissä asiakastyytyväisyysvastaavat jokaiseen työyksikköön.

Suurimman osan EMBA-opintoihini liittyneistä oppimistehtävistä olen tehnyt sellaisista aiheista, jotka ovat sopineet oman organisaationi kehittämiseen. Olen halunnut saada kaikista tehtävistä hyödyn sairaanhoitopiirille. Esimerkiksi johtamisjärjestelmän ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen sekä organisaatiomallin uudistus olivat moduulitehtävieni aiheita ja näkyvät tällä hetkellä muutoksina Vaasan sairaanhoitopiirin toiminnassa. Samalla suurin osa oppimistehtävistä edistivät EMBA-kehittämistehtävääni.

Kehittämistehtävän tekeminen ja samalla sen ”arjeksi eläminen” organisaatiossa on loistava tapa tuoda teoriatietoa käytäntöön, ja toisaalta toiminnan kehittäminen luo osaltaan uutta tietoa. Itse koen saaneeni syvällistä asiantuntemusta asiakaslähtöisyydestä, sen tilanteesta Suomen terveydenhuollossa ja toisaalta koen pystyväni aivan eri tavalla tukemaan sairaanhoitopiiriä pääsemään strategisiin tavoitteisiinsa. Kehittämistehtävän tekeminen oli mielenkiintoista ja tehokasta, kun samalla näki siitä saadut hyödyt omalle työpaikalle. Erityisesti itselleni jäivät mieleen työpajat, joita organisaatiossani pidettiin yhdessä asiakasraadin ja henkilöstön kanssa. Työpajoissa käydyt keskustelut jo itsessään veivät toimintaamme asiakaslähtöisenä organisaationa uudelle tasolle.

Sekä EMBA-kehittämistehtävä että oppimistehtävät ovat antaneet aihetta kyseenalaistaa sairaanhoitopiirissä nykyisiä toimintamalleja, ja toisaalta tuoneet uusia käytäntöjä ja ajatuksia kehittämiseen. Organisaationi investointi tähän koulutukseen on ollut kannattava. Kaikki opintojen aikana tekemäni tehtävät ovat muodostaneet kokonaisuuden, joka on vienyt organisaatiotani lähemmäs sen tavoitteita. Kolme vuotta kestäneiden EMBA-opintojen ajan keskustelut muiden kurssilaisten, ohjaajien ja luennoitsijoiden kanssa ovat olleet suuri tuki sekä omalle kehittymiselleni johtajana, että organisaationi kehittämiselle. Niitä hetkiä jään kaipaamaan.

Avainsanat : / / / /

Jätä kommentti

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz