Tampere3 on kiistatta Suomen tärkein korkeakoulutuksen kehittämishanke. Siinä on kyse paljon isommasta uuden tekemisestä kuin aikanaan Aalto-yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa. Rakennamme ainutkertaista korkeakoulukonsortiota, joka yhdistää yhteiskunnan terveyden ja teknologian tutkimuksen ja koulutuksen joksikin ihan uudeksi kokonaisuudeksi.

Tampere3ssa tutkimus ja koulutus edistävät parempaa maailmaa hyödyntämällä inhimillistä teknologiaa. Tutkimuksessa odotamme kiinnostavampia uusia juttuja tieteiden rajapinnoilta ja niistä hankkeista, joissa eri tieteenalat törmäävät rohkeasti toisiinsa. Koulutuksessa osaamisperustaisuuden vahvistaminen, joustavat opintopolut ja yhdessä tehdyt opintokokonaisuudet ovat alkuna uudelle korkeakoulutuksen paradigmalle.

Tampere3 on paljon muutakin kuin rohkeat avaukset tutkimuksessa ja tutkintokoulutuksessa. Työelämän muutos ei ainakaan hidastu. Arjen digitalisaatio on vasta alussa, kansainvälistyminen jatkuu ja työorganisaatioita myllerretään vastaisuudessakin. Tämä kaikki koskee myös asiantuntijatyötä. Enää vain harva pärjää koko työuraansa sillä, että suorittaa nuorena AMK-tutkinnon tai maisterin tutkinnon. Osaamista on pakko päivittää ja täydentää.

Vanhassa sananlaskussa sanotaan, että oppia ikä kaikki. Se tarkoittaa, että vahingostakin voi viisastua, koskaan ei ole liian vanha oppiakseen uutta ja uuden oppiminen on suorastaan välttämätöntä jos haluamme menestyä toimissamme. Me tarvitsemme elinikäistä oppimista, ja samalla voimme ajatella, että meillä on oikeus kehittää osaamistamme koko elämme ajan.

Tampereella on pitkät perinteet yliopistollisen täydennyskoulutuksen järjestämisessä, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus oli alallaan maan ensimmäinen. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat jo vuosia järjestäneet yhteiset EMBA-ohjelmat. Tamperelaiset korkeakoulut ovat aktiivisesti mukana opetusministeriön uusien erikoistumiskoulutusten (ERKO) suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tulevaisuudessa osaamisen jatkuvaan kehittämiseen tarvitaan myös rohkeita ratkaisuja. Itse uskon, että korkeakoulutus muuttuu varsin radikaalisti seuraavien 10 vuoden aikana. Maisterin tutkinto säilyy yliopistojen perustutkintona. Yhä suurempi osa nuorista siirtyy kuitenkin kandidaattitutkinnon jälkeen työelämään myös yliopistoista. Heistä, ja AMK-tutkinnon suorittaneista, yhä suurempi osa palaa muutaman vuoden työssäkäynnin jälkeen takaisin yliopistoon tekemään maisterin tutkinnon. Tällöin maisterin tutkinto voi olla aivan eri alaltakin kuin aikaisemmin tehty kandin tutkinto. Lisäksi maisterit käyvät päivittämässä, laajentamassa tai syventämässä omaa osaamistaan erilaisissa ERKO-ohjelmissa ja EMBA-ohjelmissa.

Nyt on aika valmistautua tulevaisuuteen. Tampere3 prosessissa pohditaan ratkaisuja myös elinikäisen oppimisen uusiin tarpeisiin.

Jätä kommentti

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz