Asiakasarvo strategian keskiössä

Asiakaslähtöisesti toimivat yritykset ja julkisyhteisöt ymmärtävät asiakasarvon roolin strategian lähtökohtana. Yritysten kilpailuetu määrittyy kykynä luoda omassa asiakassegmentissä parempaa arvoa kuin kilpailijoiden tuote tai palvelu. Vastaavasti julkisyhteisön toiminnan vaikuttavuus syntyy kehittämällä toimintamalleja, jotka aidosti parantavat asiakkaiden arkea. Asiakasarvo on siten strategian keskiössä.

Näkökulman laajentaminen

Monen organisaation toiminnalla on myös suoria tai epäsuoria vaikutuksia yhteiskuntaan jossa se toimii ja joskus maailmaan laajemminkin. Usein näitä vaikutuksia tunnistetaan ja raportoidaan yritysvastuun tai yhteiskuntavastuun otsikoiden alla. Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta valitettavan suuri osa tästä työstä ei päädy strategian keskiöön.

Jaetun arvon strategia

Jaettu arvo (eng. shared value) tuo yhteiskunnallisen arvon luomisen organisaatioiden strategian ytimeen: se tarkoittaa fokusoitua, ennalta määriteltyä ja samanaikaista arvon luomista sekä yhteiskunnalle että yritykselle. Jaetun arvon ajattelu tarjoaa kolme tapaa yhdistää yhteiskunnallisen arvon luomisen ja yrityksen taloudellisen arvon kasvattamisen: tuotteiden tai markkinan uudelleenmäärittely, arvoketjun tuottavuuden parantaminen, ja klusterikehittäminen.

  • Ensinnäkin, jaettu arvo siirtää huomiota siihen, miten asiakkaan tai markkinan käyttäytymistä voidaan muuttaa tuotteen tai palvelun avulla yhteiskunnallista arvoa luovaan suuntaan ja samalla erottautua kilpailijoista. Näin moni yritys on tehnyt esimerkiksi cleantechin, biotalouden tai vaikkapa elintapojen mittaamiseen perustuvien älyvakuutusten saralla. Terveys ja hyvinvointi, ilmasto ja energia, liikkuminen, turvallisuus, oppiminen ja ravitsemus ovat esimerkkejä liiketoiminta-alueista, joilla on lähtökohtaisesti merkittävää yhteiskunnallista relevanssia ja tilausta tuotteen tai markkinan uudelleenmäärittelylle.
  • Toinen tapa luoda jaettua arvoa on arvoketjun tuottavuuden parantaminen. Esimerkkejä tuottavuuden parantamisen fokuksesta ovat esimerkiksi energiankulutus, kiertotalouden prosessit, työntekijöiden hyvinvointi sekä vastuullisuus toimintamalleissa (ympäristö ja eettisyys). Näistä näkökulmista on mahdollista löytää toimintamalleja, jotka luovat arvoa samanaikaisesti sekä yhteiskunnalle että yritykselle itselleen.
  • Kolmas tapa lähtee klusteriajattelusta, jossa jaettua arvoa kehitetään alueellisia yrityskeskittymiä rakentamalla, jolloin vaikuttavuus syntyy myös esimerkiksi työllisyyden ja osaamiskeskittymien syntymisenä yli toimialojen. Usein klusterit rakennetaan yksityisten ja julkisten toimijoiden rajapinnat ja intressit yhdistäen ja jaetun arvon luomista tukien.

Jaetun arvon luominen tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia luoda strategista kilpailuetua tekemällä yrityksen yhteiskunnallisen olemassaolon oikeutus ja relevanssi näkyväksi, konkreettiseksi ja mitattavaksi. Yhteiskunnallisen arvon luominen ei kuitenkaan korvaa asiakasarvoa strategian keskiössä, vaan laajentaa näkökulmia siihen millaista arvoa ja kenelle ollaan luomassa. Taitava strategi yhdistääkin asiakasarvon ja jaetun arvon tavalla, joka vahvistaa kilpailuetua sekä yrityksen yhteiskunnallista roolia, ja antaa myös työn tekemiselle uutta suuntaa ja merkitystä.

Tutustu Executive MBA Tampere koulutusohjelmiin

Avainsanat : / / / /

Jätä kommentti

avatar